PARTNER PORTALU
  • BGK

Koszty życia w polskich regionach: czynsz, lekarz, urlop i rozrywki

  • AW    29 lutego 2016 - 15:57
Koszty życia w polskich regionach: czynsz, lekarz, urlop i rozrywki
Najczęściej z wyjazdów grupowych dzieci musiały rezygnować w gospodarstwach domowych w województwach świętokrzyskim i podkarpackim (fot.fotolia)

• W województwach świętokrzyskim i podkarpackim najwięcej osób rezygnuje ze spędzania czasu poza miejscem zamieszkania z powodów finansowych.
• Z kolei świętokrzyski, podlaski i warmińsko–mazurski to regiony, gdzie mieszkańcy mają największe zaległości w opłatach za mieszkania.
Jak wynika z „Diagnozy społecznej 2015” Rady Monitoringu Społecznego, raportu pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka, na poziom życia Polaków, na ich sposób spędzania czasu ma wpływ wiele czynników. Duże znaczenie ma tu sytuacja finansowa, a pewne tendencje można zauważyć w rozbiciu na poszczególne regiony czy wielkość zamieszkiwanej miejscowości.

Sytuacja finansowa a rezygnacja Polaków z wyjazdów

Procent gospodarstw domowych zmuszonych w 2015 r. do rezygnacji z wyjazdów wypoczynkowych z powodów finansowych wahał się od prawie 35 proc. w przypadku wyjazdów rodzinnych (dorosłych z dziećmi niepełnoletnimi) do prawie 40 proc. dla wyjazdów dorosłych.

Autorzy raportu zaobserwowali jednak znaczącą poprawę w tym zakresie w stosunku do 2011 i 2013 r.

Zdecydowanie najwyższy procent gospodarstw zmuszonych do rezygnacji ze względów finansowych z wybranych form wypoczynku występował w 2015 r. na wsi. W przypadku wyjazdów dorosłych w gospodarstwach zamieszkujących wieś rezygnacje te dotyczyły ponad 48 proc. gospodarstw, a w odniesieniu do wyjazdów grupowych dzieci i wyjazdów rodzinnych prawie około 40 proc. gospodarstw.

Najgorsza sytuacja pod względem rezygnacji z wyjazdów rodzinnych występowała w województwach świętokrzyskim i podkarpackim (rezygnację z tego typu wyjazdów zgłosiło odpowiednio ponad 48 proc. i prawie 45 proc. gospodarstw z tych województw), a z wyjazdów dorosłych w województwach łódzkim i świętokrzyskim (zrezygnowało z wyjazdów odpowiednio prawie 56 proc. i około 51 proc. gospodarstw z tych województw).

Najczęściej z wyjazdów grupowych dzieci musiały natomiast rezygnować gospodarstwa domowe w województwach świętokrzyskim i podkarpackim (konieczność rezygnacji zgłosiło odpowiednio prawie 46 proc. i ponad 41 proc. gospodarstw z tych województw). W ostatnich dwóch latach wzrost rezygnacji, ze względów finansowych z wyjazdów wypoczynkowych obserwujemy tylko w grupie gospodarstw domowych zamieszkujących średniej wielkości miasta, o liczbie mieszkańców 100-200 tys. i to tylko w przypadku wyjazdów grupowych dzieci (o ponad 11 punktów procentowych).

Znaczący wzrost rezygnacji z badanych form wypoczynku nastąpił w ostatnich dwóch latach tylko w województwie świętokrzyskim (odpowiednio o ponad 5 punktów procentowych w przypadku wyjazdów dorosłych, o 7 punktów procentowych w przypadku wyjazdów rodzinnych oraz o prawie 4 punkty procentowe w przypadku wyjazdów dzieci).

Rezygnacja z usług medycznych

Największa grupa gospodarstw domowych zmuszona była z powodu braku środków zrezygnować z leków, leczenia zębów i usług lekarza. Najczęściej dochodziło do rezygnacji z powodu braku pieniędzy z wyjazdu do sanatorium (w prawie 29 proc. gospodarstw), z uzyskania protez zębowych (w ponad 24 proc. gospodarstw) oraz z leczenia zębów (w ponad 22 proc. gospodarstw). W ostatnich czterech latach odsetek gospodarstw domowych zmuszonych do takich rezygnacji nie wzrósł znacząco dla żadnej z usług ochrony zdrowia. Nastąpił natomiast znaczący spadek tego typu rezygnacji w przypadku zakupu leków, wyjazdu do sanatorium oraz uzyskania protez zębowych (odpowiednio o ponad 4, o prawie 4 i o ponad 3 pp.).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.