PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy z Dolnego Śląska podpiszą „Deklarację Sudecką”

  • MIW    8 grudnia 2017 - 16:31
Samorządowcy z Dolnego Śląska podpiszą „Deklarację Sudecką”
Komitetowi Sterującemu Deklaracji Sudeckiej przewodniczy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej (fot. www.um.walbrzych.pl)

Ponad 100 samorządów z południowej części Dolnego Śląska zamierza w najbliższy poniedziałek (11.12) podpisać we Wleniu “Deklarację Sudecką”. Dokument ten ma być potwierdzeniem woli podjęcia przez samorządy Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części regionu.
• Samorządowcy z południowej części Dolnego Śląska chcą przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski.

• W Deklaracji Sudeckiej wskazują 15 szczegółowych celów, których realizacja ma poprawić warunki życia mieszkańców i umożliwić szybszy rozwój gospodarczy regionu.

• Decyzje kluczowe dla realizacji postanowień zawartych w deklaracji będą podejmowane przez wszystkich jej sygnatariuszy w czasie walnych zgromadzeń.

Wykorzystując potencjał społeczno-gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski – czytamy we wstępie do Deklaracji Sudeckiej. W dalszej jej części znalazło się 15 szczegółowych celów wskazujących, jak samorządowcy chcą doprowadzić do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego regionu.

Po pierwsze, zlikwidować komunikacyjne wykluczenie

Listę otwiera postulat likwidacji wykluczenia komunikacyjnego poprzez zbudowanie „efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie” (chodzi o drogi S8, S3, DK 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych). Dalej jest mowa o rozwoju regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, poprawie jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru, rewitalizacji istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udziale w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości; fizycznej i społecznej rewitalizacji zdegradowanych obszarów regionu oraz zachowaniu i rozwoju zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie. Autorzy Deklaracji zwracają też naciska na rozwój sektora rolno-spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności; zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru; poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy, a także zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Piętnastkę postulatów zamyka likwidacja wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk; rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego; tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji przemysłowych oraz tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych.

Czytaj:Program Polska Wschodnia: Co po 2020 roku? Marszałkowie chcą kontynuacji

Samorządowcy deklarują wolę współpracy w celu uczynienia zarządzanych JST beneficjentami „europejskiego systemu wspomagania szczególnych obszarów Unii Europejskiej, dotkniętych negatywnymi procesami społeczno - gospodarczymi i wymagającymi systemowego wsparcia finansowego”.

Decyzje kluczowe dla realizacji postanowień zawartych w deklaracji będą podejmowane przez wszystkich jej sygnatariuszy w czasie walnych zgromadzeń. Każdy samorząd, który podpisał deklarację uczestnictwa i przyjął w tej sprawie uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu decyzji jeden, tak samo ważny głos.

Czytaj:Rewitalizacja i nowe życie dla Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha coraz bliżej

Organem organizującym i przygotowującym decyzje podejmowane przez wszystkich sygnatariuszy będzie Komitet Sterujący, wyłoniony przez sygnatariuszy Deklaracji. Komitetowi przewodniczy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • z pary własnych rąk, 2017-12-22 14:42:49

    Bardzo dobry pomysł. Tworzenie funduszu operacyjnego oparty o system składek z tych samorządów a następnie finansowanie projektów wybranych w konkursie przez niezależną komisje powołana np. ze specjalistów z ministerstw. Wpłaty w zależności od liczby mieszkańców rocznie mogą dać około 450- 1 mld zł ...w zależności jakie oszczędności można poczynić w samorządach..  rozwiń