PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 stycznia - 2 lutego

  • Portalsamorzadowy.pl    29 stycznia 2018 - 07:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 stycznia - 2 lutego
W Konwencie Marszałków Województw RP przewodnictwo należny obecnie do marszałka opolskiego Andrzeja Buły (fot. umwo.opole.pl)

Jedne województwa kończą ferie zimowe, inne dopiero zaczynają, ale samorządowcy nie odpoczywają. Ten tydzień obfitować będzie w sesje sejmików i rad miast wojewódzkich.  Na środę swoje posiedzenie zaplanowała Komisja Wspólna, także w środę odbędzie się konwent marszałków województw w Opolu. W Warszawie w tym tygodniu debatować będą o walce ze smogiem, zaś Kraków będzie miejscem ważnej konferencji poświęconej gospodarce odpadami.
Wizyty Prezydenta RP w regionach

29.01, godz. 16 - Żory - wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy. W programie uroczyste złożenie wieńców na Mogile Powstańców Śląskich i przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych, a także o godz. 17 spotkanie z mieszkańcami.

31.01, godz. 15.30 - Kargowa (województwo lubuskie) Prezydent Andrzej Duda złoży wiązankę kwiatów przed tablicą poświęconą Powstańcom Wielkopolskim. Następnie w miejscowości Żary o godz. 18 odbędzie się spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami Żar (SP. nr 5 im. Polskich Noblistów).

Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

30.01, godz. 16 - senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej'

31.01,  godz. 10 - MSWIA - posiedzenie KWRiST. W porządku obrad m.in. informacja MC na temat prac nad Kodeksem Cyfrowym, przedstawienie stanowiska ws. projektu dokumentu System zarządzania rozwojem Polski, projekt ustawy o jawności życia publicznego, projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, projekt rozporządzenia MŚ ws. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, projekt rozporządzenia MIiB w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.

1.02, godz. 12 - sejmowa Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ważne daty, konferencje, debaty

29.01 - Gliwice (Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej) - debata o umiędzynarodowieniu uczelni z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina.

31.01, godz. 9.30 - Opole (Hotel DeSilva Premium) - posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Tematem obrad będzie m.in. system zarządzania rozwojem Polski, Polityka Spójności a przyszłość Europy, audyty krajobrazowe, regionalne wsparcie idei Odnowy Wsi, modernizacje linii kolejowych przez PKP PLK, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

31.01-01.02  - Bruksela - 127 Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów.

31.01 - mija termin składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury nie będące muzeami oraz organizacje pozarządowe.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.