PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 8-14 stycznia 2018

  • Portalsamorzadowy.pl    8 stycznia 2018 - 07:45
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 8-14 stycznia 2018
Na konferencji w Senacie będzie mowa m.in. o podstawowych obowiązkach JST w zakresie ochrony środowiska i mechanizmach ich realizacji (fot.ilustracyjne:um.jaworzno.pl)

Drugi tydzień stycznia rozpocznie się debatą w Senacie z udziałem ministra Jana Szyszki dot. zadań samorządów w z zakresie ochrony środowiska. Pierwszy raz w 2018 r. odbędzie się posiedzenie Sejmu RP. Samorządowa komisja wysłucha informacji resortu cyfryzacji o problemach przy wprowadzaniu programu CEPiK, informacji MEN ws. wdrażania reformy oświaty oraz informacji NIK o wykorzystaniu środków unijnych.
Ważne wydarzenia, konferencje, debaty

8.01, godz. 10.30 - Senat (sala 217) - konferencja pt. „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”. Na konferencji będzie mowa m.in. o podstawowych obowiązkach JST w zakresie ochrony środowiska i mechanizmach ich realizacji, wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska, aspektach prawnych zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce oraz możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez JST w obszarze monitorowania środowiska.

8.01, godz. 12 - Sejm - debata o języku śląskim.

9.01, godz. 12 - Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Współnej Rządu i Samorzadu Terytorialnego. W porządku obrad: projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.

11.01- Bruksela - posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów.

11.01- Warszawa (siedziba GIODO) - bezpłatne warsztaty “Jak tworzyć kodeksy postępowania zgodnie z RODO”. Warsztat adresowany jest do tych organizacji skupiających administratorów danych reprezentujących różne sektory, które przygotowując się do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zamierzają tworzyć tzw. kodeksy postępowania.

12.01, godz. 9 - Warszawa (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej) - II Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania. Gości przywitają m.in. Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy oraz prof. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej.

12.01, godz. 9 - Opole (Hotel DeSilva Premium) - posiedzenie zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej Związku Województw RP.

Sejm, komisje sejmowe

8.01, godz. 14.30 - Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego - Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

9-10.01 - posiedzenie sejmu RP.

9.01
- godz. 8 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie;

- godz. 12- Parlamentarny Zespół ds. Wojska i Obrony Terytorialnej - Rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017 roku, plany na kolejne lata oraz struktura i zadania formacji;

- godz. 15 - Komisja Infrastruktury - Rozpatrzenie Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- godz. 15 - Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - informacja MC o postępach w usuwaniu problemów powstałych podczas wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów;

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Systemowe marnotrawstwo, 2018-01-08 10:01:47

    Za fundusze ochrony środowiska buduje się zakłady śmieci ze śmieci i za odbiór śmieci z tych zakładów obciąża się mieszkańców w comiesięcznych opłatach... portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/zgok-w-olsztynie-kosztowal-157-mln-dzisiaj-musi-placic-zeby-ktos-kupil-od-niego-paliwo,88178.html ...... I nadal zapowiada się, że podobne zakłady śmieci ze śmieci za których odbiór będą płacić mieszkańcy - będą finansowane nawet z pieniędzy unijnych... krosno24.pl/informacje/rewolucja-na-wysypisku-w-przyszlosci-zaplacimy-mniej-za-smieci-na-razie-bedzie-podwyzka-i4600  rozwiń