PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA. Gmina może zakazać prowadzenia klubów erotycznych

  • pt    9 lutego 2018 - 14:11
WSA. Gmina może zakazać prowadzenia klubów erotycznych
Od lat miasta toczą walkę administracyjną z właścicielami klubów erotycznych (fot.fotolia)

Gmina Wrocław wygrała spór przed WSA z właścicielem klubu erotycznego. Sąd uznał, że w parku kulturowym  miasto może zakazać tego typu działalności.
  • Od lat miasta toczą walkę administracyjną z właścicielami klubów erotycznych.
  • Wyroki sądów w tych sprawach często pozbawiały gminy możliwości działania.
  • WSA uznał jednak, że w parku kulturowym zakaz prowadzenia działalności o charakterze erotycznym ma uzasadnienie prawne.

Rada Miejska Wrocławia w 2016 roku, w uchwale w sprawie utworzenia parku kulturowego "Stare Miasto" dokonała licznych zmian. Zmieniono m.in. granice parku, doprecyzowano cele ochrony, wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie szyldów i nośników reklamowych oraz w zakresie wykorzystania przeszkleń okien i witryn. Wprowadzono zakaz utrzymywania w oszpeconym stanie elewacji (w tym drzwi, okien i witryn) budynków oraz powierzchni innych obiektów budowlanych.

Wreszcie wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie handlu i usług. Między innymi  wprowadzono „zapisy”:

"2a. Zakazuje się działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego, a także polegającego na nagabywaniu powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach.

3. W lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym.

4. W odniesieniu do sklepów z artykułami erotycznymi nie dopuszcza się stosowania oświetlanych i podświetlanych szyldów, w tym podświetlanych kasetonów i neonów."

Skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł właścicieli jednego z lokali w parku kulturowym. Domagał się jej uchylenia w całości.

Skarżący dowodził, że zapisy uchwały ograniczają mu możliwość korzystania z przedmiotu własności. W skardze zaznaczono, że badanie zaskarżonej uchwały powinno uwzględnić ograniczenia wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej, w szczególności powinno uwzględniać zasadę proporcjonalności. 

W skardze podniesiono również, że wprowadzony zakaz działalności usługowej o charakterze erotycznym narusza zasadę równości wobec prawa, gdyż ogranicza się wyłącznie do lokali prowadzących działalność gastronomiczną lub w których organizowane są imprezy.

W ocenie skarżącego zakaz ten jest również nieostry, bowiem nie sposób rozstrzygnąć co oznacza działalność o "charakterze erotycznym". W ocenie skarżącego nieostry charakter ma również wprowadzony uchwały zakaz działalności handlowej lub usługowej polegającej na "nagabywaniu" osób przebywających na terenie parku kulturowego.

- Termin "nagabywanie" ma bowiem charakter ocenny i nieostry i niedopuszczalne jest posługiwanie się nim w przepisie wprowadzającym nakazy i ograniczenia. Przepis ten ponadto uniemożliwia precyzyjne ustalenie jego adresatów, bowiem nie wiadomo czy dotyczy on tylko podmiotów zajmujących się promocją (agencji reklamowych) czy również podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną, dla których promocja własnej oferty stanowi działalność pomocniczą – napisał autor skargi.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.