PARTNER PORTALU
  • BGK

15 tys. uczniów w zagranicznych szkołach MEN

  • PAP    12 czerwca 2012 - 18:30
15 tys. uczniów w zagranicznych szkołach MEN

Blisko 15 tys. uczniów uczy się w szkołach za granicą, prowadzonych przez MEN - wynika z informacji na temat o oświaty polskiej za granicą, przedstawionej we wtorek na senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Minister edukacji jest organem prowadzącym dla zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, gdzie prowadzone jest zarówno kształcenie ramowe, jak i uzupełniające.

MEN podlega też 68 szkolnych punktów konsultacyjnych (SPK) przy polskich placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, w tym dziewięć filii SPK oraz cztery sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji. Prowadzą one kształcenie uzupełniające.

Resort edukacji prowadzi też Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Prowadzą one nauczanie na odległość - zarówno ramowe, jak i uzupełniające. Z nauki w szkołach tych korzysta obecnie 696 uczniów, z czego 286 realizuje ramowy program nauczania.

Do szkół prowadzących przez ministra edukacji w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza łącznie 14,8 tys. uczniów, z czego do szkół podstawowych - 11,1 tys., do gimnazjów - 2,7 tys. i do liceów ogólnokształcących ok. tysiąca uczniów.

Oświata w języku polskim, poza szkołami należącymi do polskiego systemu edukacji, ma różne formy organizacyjne. W Czechach i na Litwie - w tamtejszych systemach edukacji - funkcjonują szkoły z polskim językiem nauczania. W Szwecji, na Ukrainie i Białorusi są szkoły z zajęciami z języka polskiego jako języka ojczystego.

W Niemczech i Rosji język polski nauczany jest fakultatywnie jak język obcy.

Nauka w języku polskim prowadzona jest za granicą także w szkołach społecznych prowadzonych przez organizacje zrzeszające szkoły i nauczycieli lub stowarzyszenia rodziców (tak jest np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz przy parafiach (m.in. w Niemczech, Francji, Argentynie i Ukrainie).

Możliwe jest także nauczanie języka polskiego i w języku polskim w systemie e-learningu. Pilotaż takiego nauczania prowadzi Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Uczestniczy w nim 461 uczniów mieszkających w różnych krajach świata; 166 z nich realizuje ramowy program nauczania. Zajęcia prowadzone są w formie lekcji i konsultacji, uczeń ma kontakt z nauczycielem także w czasie rzeczywistym.

Polskie prawo umożliwia także nauczanie domowe. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie przez nie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dzieci uczące się w domu przechodzą do następnej klasy po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.