PARTNER PORTALU
  • BGK

259 szkół do likwidacji

  • PAP/AT    13 marca 2013 - 17:58
259 szkół do likwidacji

Z ostatecznych danych przesłanych do MEN przez kuratorów oświaty wynika, że samorządy podjęły w tym roku uchwały intencyjne o zamiarze "faktycznej" likwidacji 259 szkół, w których są uczniowie (spośród szkół dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych).
Dla porównania, w zeszłym roku samorządy podjęły uchwały o intencji likwidacji 727 takich szkół. Samorządy mogły podejmować takie uchwały do końca lutego.

Wśród tych 259 placówek zgłoszonych zostało 166 szkół podstawowych, 36 gimnazjów i 57 szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj też: Rażąca nieścisłość o likwidacji szkół

Oprócz nich uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji podjęto w stosunku do 153 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół policealnych), w tym:

- dla 88 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym 12 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 71 szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania rok temu uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym roku;

- pozostałe przypadki dotyczą jedynie "teoretycznej" likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie, w tym:

- 17 placówek (16 szkół podstawowych i 1 gimnazjum) - gdzie w miejsce likwidowanej szkoły samorząd ma zamiar uruchomienia szkoły prowadzonej przez inny organ niż samorząd,

- 34 szkół (33 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum) - w przypadku, których zgłoszono zamiar przekształcenie placówki w filię innej szkoły,

- 8 szkół ponadgimnazjalnych - gdzie samorządy chcą wyłączyć je z zespołów szkół, aby funkcjonowały jako samodzielne placówki,

- 6 - likwidacja i przekształcenie w liceum ogólnokształcące dla dorosłych na mocy ustawy z 19 sierpnia 2011r. reformującej szkolnictwo zawodowe i ustawiczne.

Uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji podjęto także w stosunku do 153 innych szkół dla dzieci i młodzieży. Wśród nich jest 88 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym 12 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 71 szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania rok temu uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym roku.

Pozostałe przypadki dotyczą jedynie "teoretycznej" likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie.

17 placówek (16 szkół podstawowych i jedno gimnazjum) - to szkoły, które po likwidacji będą prowadzone przez inne organy niż samorząd. 34 szkoły (33 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum) zostaną przekształcenie w filie innych szkół. Osiem szkół ponadgimnazjalnych zostanie wyłączonych z zespołów szkół, aby funkcjonowały jako samodzielne placówki. Sześć szkół po likwidacji zostanie przekształconych w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Osobną kategorię stanowią szkoły, do których uczęszczają uczniowie, a które są wygaszane zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego (w sumie są to 82 szkoły dla dzieci i młodzieży w 2013 roku).

Zgodnie z prawem, zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia, czyli do końca lutego. Jest również zobowiązany m.in. do powiadomienia o zamiarze kuratora oświaty. Kurator opiniuje uchwały pozytywnie lub negatywnie. Decyzja kuratora nie jest jednak wiążąca dla samorządu.

Podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji nie przesądza ostatecznie o zamknięciu danej placówki. Samorząd może odstąpić od zamiaru i nie zlikwidować szkoły.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.