9 mln zł na pomoc dla uczniów

Ponad 9 mln zł z budżetu wojewody lubuskiego trafi do uczniów lubuskich szkół. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc o charakterze socjalnym, a ich rozdziałem zajmie się kuratorium oświaty - poinformowało biuro prasowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9 mln zł na pomoc dla uczniów

Ze stypendiów szkolnych mogą skorzystać uczniowie, w których rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto.

Wsparcie udzielane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego.

Stypendia otrzymuje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać wsparcie należy do 15 września złożyć wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Uczniowie mogą także otrzymywać zasiłek szkolny, który przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Należy jednak pamiętać, że o tę formę wsparcia można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU