PARTNER PORTALU
  • BGK

Absolutorium i wymiany młodzieży

  • BEZ    28 kwietnia 2010 - 15:08

Wykonanie budżetu za 2009 rok oraz udzielenie Zarządowi Województwa absolutorium będzie głównym punktem jutrzejszej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Radni rozpatrzą też raport z realizacji w latach 2007-2008 Programu ochrony środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, który przedstawi Jarosław Marek Słoma, Członek Zarządu Województwa.

Ponadto wicemarszałek Jolanta Szulc przedstawi sprawozdanie z monitoringu Programu współpracy z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009.

Planowane jest także podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją II etapu projektu partnerskiej wymiany młodzieży pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, którego organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn, a Liceum Rabelais z Saint – Brieuc (Departament Côtes d’Armor, Francja).

Rozpatrzone też będą projekty uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji wymiany dla miasta Działdowo, gminy Świątki, powiatowi Lidzbarskiemu i powiatowi Ostródzkiemu.

Ponadto planowane jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.