PARTNER PORTALU
  • BGK

„Aktywna tablica”: Oto warunki, kwoty dofinansowania, terminy programu

  • MIW    21 lipca 2017 - 12:50
„Aktywna tablica”: Oto warunki, kwoty dofinansowania, terminy programu
Z programu może skorzystać ponad 15 tys. szkół. (fot. www.kielce.uw.gov.pl)

Rząd przyjął program „Aktywna Tablica”. Zakłada on doposażenie szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
• Na realizację programu w latach 2017 - 2019 budżet państwa wyda 224 mln zł. Szkoła będzie mogła otrzymać maksymalnie z budżetu państwa 14 tys. zł dofinansowania.

• MEN szacuje, że w ramach programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

• Szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 31 sierpnia, natomiast organy prowadzące do wojewodów – do 15 września.

Decyzja w sprawie ustanowienia rządowego programu „Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica” zapadła podczas posiedzenia Rady Ministrów 19 lipca.

Na realizację programu w latach 2017-2019 przewidziano łącznie 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł (80 proc.) będzie pochodziło z budżetu państwa.

Pozostała część (20 proc.) pochodzić ma z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Przy czym może wkładem tym być zarówno wkład finansowy, przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie, jak też sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Czytaj : Ogólnopolska Sieć Edukacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje

Jak szacuje MEN w ramach programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą (w roku 2017 - do 5582, w roku 2018 i 2019 – do 4999 w każdym).

O pomoc na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
- szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
- publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła dostanie wsparcie, ale pod pewnymi warunkami

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych została ustalona na 14 tys. zł. W przypadku otrzymania takiego właśnie wsparcia, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

W b.r. szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 31 sierpnia, natomiast organy prowadzące do wojewodów – do 15 września. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września, zaś przekazanie pieniędzy do końca października 2017 r.

Jak informuje MEN, wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących zostaną opublikowane na stronie resortu niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

MEN jednocześnie zastrzega, że podstawowym wymaganiem dla szkół przystępujących do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Jak wiemy z szybkim internetem w polskich szkołach nie jest najlepiej. Poprawie tej sytuacji ma służyć z kolei ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która obecnie jest na etapie konsultacji społecznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • człowiek się uczy..., 2017-07-22 11:12:51

    Potrzebne jeszcze szkolenia dla nauczycieli, żeby się nauczyli z takich tablic korzystać. I opracowanie lub zakup przez szkoły materiałów interaktywnych. Inaczej to pieniądze w błoto.