PARTNER PORTALU
  • BGK

Angielski nadal kuleje wśród uczniów. Nie tylko naszych

  • PAP    21 czerwca 2012 - 18:08
Angielski nadal kuleje wśród uczniów. Nie tylko naszych

Wczesny wiek rozpoczynania nauki języka obcego w szkole, poziom znajomości języków obcych przez rodziców oraz poczucie użyteczności znajomości danego języka sprzyjają efektywnemu uczeniu się - wynika z Europejskiego Badania Kompetencji Językowych.
Wyniki badania w odniesieniu do polskich uczniów przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Z badania wynika, że w Polsce, podobnie jak we Francji, Bułgarii, Hiszpanii i Portugalii, ponad 20 proc. badanych uczniów nie osiągnęło poziomu A1 z języka angielskiego (języka obcego najczęściej tam nauczanego).

Najgorzej jest we Francji, gdzie tego poziomu nie osiąga 31 proc. uczniów. Jednocześnie w trzech krajach: Holandii, Malcie i Szwecji, ponad połowa uczniów osiąga, w najczęściej nauczanym języku, wynik na najwyższym z badanych poziomie - B2.

Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (The European Survey on Language Competences - ESLC) to międzynarodowe badanie umiejętności młodzieży w zakresie języków obcych. Przeprowadzone zostało w 2011 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej (kolejne badanie ma zostać przeprowadzone w 2016 r.).

Celem badania było zgromadzenie rzetelnych i porównywalnych danych dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych w Europie. Badane były trzy umiejętności: rozumienie tekstu czytanego, tekstu słyszanego oraz pisanie.

Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej. W Polsce wzięło w nim udział 3320 uczniów III klas ze 146 gimnazjów. Próba była losowana dwuetapowo: najpierw szkoły, a następnie uczniowie z tych wybranych szkół.

Dla każdego badanego języka losowano dwie oddzielne próby. Badane były dwa najczęściej nauczane w danym kraju języki spośród pięciu najczęściej nauczanych w Europie, czyli w Polsce język angielski i język niemiecki.

W Polsce badani byli uczniowie, którzy uczyli się obowiązkowo języka obcego dopiero od IV klasy szkoły podstawowej. Obowiązek nauki języka obcego od I klasy szkoły podstawowej wprowadzono w Polsce dopiero od 2008 r.

Jak mówiła dr Magdalena Szpotowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych badanie potwierdziło, że wpływ na poziom kompetencji językowych ma wiek rozpoczęcia nauki. Dlatego - jej zdaniem - w następnej edycji badania Polscy uczniowie powinni uzyskać lepszy wynik, gdyż będą mieli za sobą dłuższy cykl nauki języka obcego w szkole.

"Wyniki badania ESLC stanowią dla nas informację o stanie wyjściowym, sprzed wprowadzanych zmian jakościowych w edukacji, czyli wprowadzenia obowiązkowej nauki języka obcego od I klasy szkoły podstawowej i drugiego języka od I klasy gimnazjum. Decyzje ministra edukacji wyprzedziły więc w tym zakresie rekomendacje płynące z wyników tego badania" - podkreślił dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz.

W podobnym duchu do wyników badania odniosła się także minister edukacji Krystyna Szumilas. Przypomniała ona, że wyniki uzyskane przez polskich uczniów w pierwszej edycji badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów - Programme for International Student Assessment) też były niskie, by - po przeprowadzeniu reformy edukacji - poprawić się.

Badanie ESLC wykazało także, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na poziom kompetencji językowych uczniów jest poziom znajomości badanego języka obcego przez ich rodziców. Dotyczy to w szczególności czytania i rozumienia ze słuchu. Im wyższy - deklarowany przez uczniów - stopień znajomości języka obcego przez rodziców, tym wyższe wyniki uczniów w tych dwu kompetencjach.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.