PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą nowe działy zakładów poprawczych

  • PAP    11 czerwca 2011 - 12:51
Będą nowe działy zakładów poprawczych

Będą nowe hostele. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski po naradzie z dyrektorami zakładów poprawczych podjął decyzję o powstaniu kolejnych hosteli.
– Biorąc pod uwagę, że nieletni w zakładach mogą przebywać od 13 do 21 roku życia, a więc przez niemal cały okres dorastania, konieczne jest przygotowanie dla nich takiej oferty pobytu w zakładzie, która umożliwi im rozpoczęcie samodzielnego życia po jego opuszczeniu i to mimo wcześniejszego konfliktu z prawem – mówił podczas briefingu minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Dlatego też trzeba zrobić wiele, aby wychowankowie zakładów poprawczych przekonali społeczeństwo, że są w pełni przygotowani do odpowiedzialnego, samodzielnego życia na swój koszt, wiele umieją, a przeszłość pozostaje tylko rozdziałem w ich historii, do której nie zamierzają już wrócić – dodał.

Ministerstwo Sprawiedliwości z dniem 30 czerwca 2011 r. zakończy realizację pilotażowego projektu systemowego w ramach Priorytetu I PO KL ,,Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych”.

Realizacja pilotażowego projektu polegała na utworzeniu dwóch hosteli, jako działu zakładu poprawczego, z przeznaczeniem dla wychowanków zakładów dla nieletnich w celu przygotowania ich do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu poprawczego.

Powstały dwa takie hostele: dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Świdnicy – hostel w Żarowie (11 km od Świdnicy) i dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Koszalinie – hostel w Koszalinie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, hostel jest fakultatywnym działem zakładu poprawczego, czynnym przez całą dobę, zapewniającym opiekę wychowawczą i dający nieletniemu możliwość zamieszkania przed usamodzielnieniem się, w przypadku, gdy jego powrót do środowiska nie jest wskazany.

Zgodnie z projektem, hostel przeznaczony jest dla grupy 6-8 nieletnich osób. W hostelach (w praktyce odrębnych budynkach mieszkalnych) odbywa się wdrażanie do życia zgodnego z normami społecznymi, nauka samodzielności, świadomości podejmowanych decyzji i odpowiedzialności – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski.

Nieletni przebywający w hotelach uczą się, i/lub pracują lub odbywają praktyki zawodowe, dodatkowo: uczestniczą w kursach komputerowych, szkoleniach zawodowych z zakresu kompetencji społecznych, kursie językowym, prowadzone są zajęcia z doradcą zawodowym, prowadzona jest w stosunku do nich terapia psychologiczna (grupowa i indywidualna), a nadto nieletni korzystają z imprez integracyjnych w środowisku otwartym: basen, kino, muzeum, mecze lokalnych drużyn, gokarty, itp.

Oddziaływania wychowawcze w hostelu polegają na przygotowaniu nieletnich do samodzielnego prowadzenia domu i życia w niewielkiej grupie, nauki planowania (w tym budżetu domowego), oszczędzania, podziału obowiązków, zakupów, samodzielnego gotowania, sprzątania i prania.

Wszystko to odbywa się w warunkach luźniejszej dyscypliny niż w zakładzie poprawczym, jednak na podstawie regulaminu pobytu w hostelu, którego naruszenie powoduje bezwzględny powrót do zakładu poprawczego.

W ramach pilotażowego projektu łącznie przez oba hostele „przeszło” 35 nieletnich. Obecnie w obu hostelach przebywa łącznie 16 osób: 9 w Koszalinie i 7 w Świdnicy.

Zgodnie z projektem, przez pełny cykl usamodzielnienia w hostelu rozumie się pobyt nieletniego w hostelu co najmniej przez 6 miesięcy.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.