PARTNER PORTALU
  • BGK

Będą regulacje rekrutacji do przedszkoli i szkół

  • PAP    28 sierpnia 2013 - 14:23
Będą regulacje rekrutacji do przedszkoli i szkół

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół zawiera projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który minister edukacji Krystyna Szumilas skierowała w środę do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
"Projekt wprowadza jasne, przejrzyste, jednakowe kryteria rekrutacji () Ten projekt określa kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka, tak aby te rodziny, które potrzebują szczególnego wsparcia to szczególne wsparcie mogły otrzymać. Wprowadza również jasne kryteria związane z pierwszeństwem przyjęcia do przedszkoli, tak aby każdy rodzic wiedział na jakich zasadach ta rekrutacja się będzie odbywała oraz wykaz dokumentów, jakie będą składane podczas rekrutacji" - powiedziała Szumilas dziennikarzom.

W przypadku rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego (np. punktów przedszkolnych) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę to, czy dziecko mieszka na obszarze gminy, gdzie znajduje się przedszkole. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

Najpierw będą rozpatrywane tzw. kryteria konstytucyjne związane z sytuacją rodzinną dziecka, m.in. dochód w rodzinie, liczba dzieci w rodzinie, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność rodzica lub rodziców oraz to czy wychowuje go samotny rodzic lub rodzina zastępcza.

W następnej kolejności sprawdzane będzie m.in. to, jak blisko miejsca zamieszkania lub pracy rodziców jest położone przedszkole, czy w danej placówce jest już rodzeństwo dziecka. Samorząd będzie mógł wprowadzić dodatkowo do zasad rekrutacji trzy własne kryteria. Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wówczas brane będą pod uwagę w pierwszej kolejności kryteria związane z miejscem zamieszkania dziecka, a następnie sytuacji rodzinnej dziecka.

Również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zachowane zostaną w dużym zakresie dotychczas obowiązujące rozwiązania. Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników decydować będą kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka.

Jednocześnie zostaną zachowane uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: będą oni przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego do wybranego publicznego gimnazjum lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

W projekcie znalazły się także przepisy dotyczące zasad przeprowadzania rekrutacji m.in. do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, do publicznych szkół dwujęzycznych, do publicznych oddziałów międzynarodowych, do publicznych szkół dla dorosłych, oraz publicznych szkół i placówek artystycznych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.