PARTNER PORTALU
  • BGK

Bez poprawek nowelizacji ustawy o SIO

  • PAP    1 sierpnia 2012 - 20:38
Bez poprawek nowelizacji ustawy o SIO

- Senackie komisje nie zaproponowały żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej. Nowelizacja zakłada zwiększenie anonimowości danych w SIO dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W środę nowelizacja była omawiana przez senatorów Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a następnie senatorów Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Czytaj też: Bez poprawek w ustawie o systemie oświaty

Jak poinformował na posiedzeniu komisji edukacji wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, rządowy projekt nowelizacji nowej ustawy o SIO był odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rodziców. Był rozpatrywany przez Sejm w trybie pilnym.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski poinformował z kolei, że nowelizacja idzie w dobrym kierunku, gdyż prowadzi do lepszej ochrony danych osobowych. Przewodniczący komisji edukacji Kazimierz Wiatr (PiS) zapytał go m.in., czy zmiany proponowane w nowelizacji są wystarczające.

"Tworzenie każdego scentralizowanego systemu informacyjnego, jest samo w sobie niepokojące (...) Z tym, że nie mogę posuwać się tak daleko w swoim krytycyzmie, żeby uważać, że każde zaistnienie ewentualnego zagrożenia jest czymś, co powinniśmy zwalczać. Zawsze mówię, że największym zagrożeniem dla prywatności, które pojawiło się w XX wieku było to, że ludzie powszechnie nauczyli się czytać, bo dopóki nie umieli, szansa na naruszenie cudzej prywatności była mniejsza" - powiedział Wiewiórowski

"Niewątpliwie SIO jest systemem, którego stworzenie jest uzasadnione, a informacja, która jest w nim zbierana ma tym większy sens ekonomiczny, im bardziej jest ona zindywidualizowana, czyli przypisana do konkretnej jednostki, a nawet osoby. Wyznaczenie granicy, w którym miejscu możemy mówić o zachowaniu zasady niezbędności ingerencji, w demokratycznym państwie prawnym, jest trudne. W tym przypadku cofamy się do punktu, w którym zapewnienie anonimowości jest wystarczające" - dodał Wiewiórowski.

Przypomniał, że w ustawie są już zapisy o usuwaniu części danych z SIO lub ich anonimizowania, już w rok po rozliczeniu subwencji oświatowej.

"Podsumowując, to nie jest na pewno ustawa, którą generalny inspektor danych osobowych uznałby za doskonałą, ale jest akceptowalna, a omawiana zmiana idzie w dobrym kierunku" - podkreślił.

<!-- pagebreak //-->

Zgodnie z nowelizacją, do centralnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię.

Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.

W nowelizacji zapisano także, że będzie prowadzona jedna lokalna baza danych SIO dla zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz dla szkół tam prowadzonych.

<!-- pagebreak //-->

Doprecyzowano też procedury cofania upoważnienia dostępu do bazy danych SIO, zmieniono terminy przekazywania danych do SIO. Zrezygnowano także z gromadzenia w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach.

System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 2005 r. Nową ustawę o SIO Sejm uchwalił w kwietniu 2011 roku. System w nowym kształcie ma zacząć działać w kwietniu 2013 r.

Nowa ustawa o SIO przewiduje, że w systemie obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne o uczniach, w tym tzw. dane wrażliwe. Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach.

Krytycznie oceniała ją m.in. parlamentarna opozycja, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wniosek o zbadanie zapisów nowej ustawy o SIO skierowało do Trybunału Konstytucyjnego PiS.

Jak przyznał w środę Sławecki wejście w życie nowelizacji nowej ustawy o SIO uczyni wniosek PiS do Trybunału bezprzedmiotowym.

W ubiegłym roku podczas prac nad projektem nowej ustawy o SIO MEN tłumaczyło, że wcześniejszy system z punktu widzenia obowiązujących standardów był już przestarzały. Według resortu edukacji nowy i nowoczesny system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości.

Nowelizacją ustawy o nowym SIO Senat ma się zająć na posiedzeniu, które rozpocznie się w czwartek.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.