PARTNER PORTALU
 • BGK

Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze

 • AT    4 czerwca 2012 - 16:51
Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze

Najważniejszą cechą, którą powinna charakteryzować się szkoła, to zdaniem rodziców bezpieczeństwo uczniów. Wysoki poziom nauczania jest dopiero na 7. miejscu.
Instytut Badań Edukacyjnych poprosił 4884 rodziców dzieci z klas IV szkół podstawowych o wybranie
z zaproponowanej listy trzech najważniejszych cech, które powinna posiadać dobra szkoła.

Zdecydowanie najistotniejsze dla rodziców jest to, aby dziecko w szkole było bezpieczne (78,95 proc.). Jak można przypuszczać, rodzicom chodzi nie tylko o to, aby dzieci nie stykały się z agresją i przemocą. Zależy im także na tym, aby szkoła nie była miejscem, w którym istnieje ryzyko uzależnień od narkotyków, alkoholu itp.

Dla znacznej części rodziców (58,15 proc.) najważniejsi są dobrzy, kompetentni nauczyciele. Od nauczycieli oczekuje się skutecznego nauczania, umiejętnego motywowania do nauki, stwarzania warunków do rozwoju.
 
Ważną kwestią jest także dobra atmosfera panująca w szkole (42,83 proc.) oraz jakość kontaktów dziecka z nauczycielami (41,56 proc.). Szkoła powinna być miejscem, w którym dziecko dobrze się czuje i przeżywa dużo pozytywnych emocji.

Od nauczycieli oczekuje się, że będą szanować uczniów, dobrze ich rozumieć oraz dostrzegać ich indywidualność. Powinni przejawiać postawę tolerancji i sprawiedliwie oceniać.

Rzadziej oczekiwania rodziców dotyczą organizacji pracy szkoły i jej wyposażenia  (25,05 proc.), a także wysokiego poziomu nauczania (22,57 proc.) oraz skutecznego wychowania (21,06 proc.).

Jak z tego wynika, kwestie należące do głównych zadań szkoły, czyli wysoki poziom nauczania i wychowania, nie należą do najczęstszych oczekiwań kierowanych pod jej adresem.

Zdaniem niewielkiej części rodziców, najważniejsze jest, aby szkoła proponowała dzieciom szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych (18,19 proc.) oraz współpracowała z rodzicami i środowiskiem lokalnym (12,53 proc.).

Bardzo rzadko podaje się, że dobra szkoła powinna posiadać wysoki prestiż (7,31 proc.) oraz być sprawnie zarządzana i zorganizowana (7,74 proc.).
 
Wyniki ankiety prowadzonej wśród 4884  rodziców uczniów IV klasy SP. Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Badanie podłużne szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK) przeprowadzono
na reprezentatywnej  grupie 4884 rodziców między grudniem 2011 r. a początkiem lutego 2012 r.

Badanie SUEK ma wskazać, które czynniki i w jaki sposób warunkują osiągnięcia edukacyjne dzieci. Analizowane są zarówno warunki panujące w szkole, domu, jak i cechy indywidualne dzieci. SUEK jest badaniem podłużnym – eksperci towarzyszą tej samej grupie dzieci przez kilka lat.

Badanie rozpoczęło się jesienią 2010 r. wśród uczniów III klasy szkoły podstawowej. W tym roku zespół SUEK chce rozpocząć równoległe badanie wśród uczniów dopiero rozpoczynających naukę w szkole.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • m2, 2012-06-06 15:09:56

  Zdecydowanie najistotniejsze dla rodziców jest to, aby dziecko w szkole było bezpieczne (78,95 proc.) jak to pogodzić z planami likwidacji bibliotek szkolnych i wprowadzeniem do szkoły bibliotek publicznych
 • 01945, 2012-06-05 18:58:06

  od nauczycieli oczekuje sie:............................, a czego oczekuje sie od uczniow i ich rodziców?? co za belkot
 • oko, 2012-06-04 21:43:08

  chyba wiadomo co jest dla uczniów najważniejsze!