PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezpłatne studia dla najlepszych uczniów

  • mazovia.pl    21 kwietnia 2011 - 15:03

Już po raz dziesiąty uczniowie z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o jedno z trzech bezpłatnych miejsc na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.
Jest to szansa dla zdolnych i niezamożnych uczniów pochodzących z małych miejscowości. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja. Z możliwości bezpłatnego studiowania w PJWSTK skorzystało już kilkunastu mieszkańców Mazowsza.

Na mocy porozumienia pomiędzy uczelnią oraz Samorządem Województwa co roku trzech najlepszych uczniów z województwa mazowieckiego rozpoczyna bezpłatne studia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

W tym roku ubiegać się o nie mogą uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z bardzo dobrym rezultatem i mieszkają na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości do 40 tys. mieszkańców. Kandydaci powinni mieć średnią ocen za ostatni rok nie niższą niż 4,3 lub być laureatami olimpiad albo konkursów informatycznych (w tym przypadku średnia ocen nie może być niższa niż 4,0). Dodatkowo uczniowie muszą mieć średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów takich jak: informatyka/technologia informacyjna i matematyka. O bezpłatną naukę mogą się ubiegać uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód brutto na osobę nie powinien przekraczać miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.386 zł) i nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych została założona w 1994 r. na mocy porozumienia rządów Polski i Japonii. Uczelnia znana jest z wysokiego poziomu nauczania. Kilkakrotnie zwyciężyła w rankingu tygodnika Wprost na najlepszą wyższą szkołę niepaństwową.

Uczniowie, którzy są zainteresowani bezpłatnymi studiami powinni do 31 maja br. złożyć następujące dokumenty: wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu; podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym; wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości; kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów; dokumenty potwierdzające sytuację materialną;
zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie); kopię dowodu osobistego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa.

Więcej informacji na temat rekrutacji uzyskać można na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport.

  

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.