PARTNER PORTALU
  • BGK

Cała prawda o komputeryzacji szkół

  • GK    5 grudnia 2012 - 12:22
Cała prawda o komputeryzacji szkół

W roku szkolnym 2011/2012, w porównaniu do poprzedniego, liczba komputerów z dostępem do internetu wzrosła: w podstawówkach o 6,1 proc., gimnazjach – 4,2 proc., liceach ogólnokształcących – 2,4 proc., a w szkołach zawodowych o 4,7 proc.
Komputeryzacja szkół podstawowych przekracza 90 proc. Zdecydowana większość gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących też jest wyposażona w sprzęt komputerowy. W ostatnich dwóch latach również technika zdecydowanie zwiększyły dostępność komputerów dla uczniów - tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012".

Czytaj też: Dyrektorzy nie radzą sobie z „Cyfrową szkołą"

Wciąż jednak obserwuje się niedostateczne wyposażenie w komputery w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach profilowanych.

W szkołach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) liczba komputerów z dostępem do internetu w roku szkolnym 2011/2012 wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym w szkołach podstawowych o 6,1 proc., w gimnazjach - o 4,2 proc., liceach ogólnokształcących - o 2,4 proc., a w szkołach zawodowych - o 4,7 proc.

Czytaj też: Cyfrowa szkoła najważniejsza ze wszystkich zadań

W podstawówkach na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów przypadało 10 uczniów (podobnie jak w poprzednim roku), a na 1 komputer z dostępem do internetu - 11 uczniów. W miastach jeden komputer przypadał na 14 uczniów, jeden z dostępem do internetu na 15 uczniów, zaś na wsi wskaźnik ten wynosi - odpowiednio 7 i 7 uczniów.

Wskaźniki te nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z danych wynika, że chociaż przeciętna miejska szkoła podstawowa posiadała nominalnie więcej komputerów, to jednak po uwzględnieniu liczby uczniów okazuje się, że to właśnie w wiejskich szkołach liczba uczniów przypadających na 1 szkolny komputer była niemal dwa razy mniejsza niż w mieście.

Relatywnie wysoki poziom wyposażenia w komputery zarejestrowano w gimnazjach. Na 1 komputer przeznaczony dla uczniów, jak również na komputer z dostępem do internetu przypadało 11 uczniów. W miastach 12 uczniów przypadało na jeden komputer przeznaczony do użytku uczniów, w tym też z dostępem do internetu.

Na wsi wskaźnik ten wynosił 9 uczniów na 1 komputer uczniowski, w tym też z dostępem do internetu. Wskazuje to na powszechność wyposażania szkół w komputery z dostępem do internetu dla uczniów. Wskaźniki te nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zbliżony poziom komputeryzacji szkół na wsi i w mieście, przy jednoczesnym statystycznie łatwiejszym dostępie do komputerów dla uczniów na wsi (w szkołach podstawowych: 7 uczniów na komputer na wsi wobec 14 w mieście, a w gimnazjach odpowiednio 9 i 12) jest istotnym czynnikiem wyrównywania szans edukacyjnych.

Jak wynika z badania GUS, w ostatnich latach nastąpiła istotna poprawa wielu czynników determinujących szanse edukacyjne na wsi, m.in. placówki są lepiej wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci internetowej.

Pod niektórymi względami nawet sytuacja szkół wiejskich jest podobna lub czasem lepsza od szkół w mieście, np. liczba uczniów przypadających na oddział czy stanowisko komputerowe. Maleje jednak liczba szkół na wsi, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego ubyło 191 szkół podstawowych (2,1 proc.).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.