Chcą dobrych przedszkoli w Kaliszu

Prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz spotkał się z dyrektorami i nauczycielami z kilkunastu kaliskich przedszkoli. Tematem niezaplanowanego wcześniej spotkania była prywatyzacja placówek oświatowych. Obie strony zgodnie deklarowały: "Chcemy mieć dobre przedszkola!"
Chcą dobrych przedszkoli w Kaliszu

Jak donosi magistrat do ratusza, w towarzystwie dziennikarzy, przyszli przedstawiciele kilkunastu przedszkoli. Prezydentowi Januszowi Pęcherzowi (zabierz głos/oceń prezydenta) wręczyli protest przeciwko prywatyzacji, pod którym zebrali ponad 4 600 podpisów poparcia. Podpisy zbierano wśród dyrektorów i pracowników kaliskiej oświaty oraz rodziców dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. W proteście napisano:

- My rodzice i pracownicy przedszkoli wyrażamy stanowczy protest przeciwko zamiarom  sprywatyzowania publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kalisza. Krok ten w naszym rozumieniu przyczyni się do obniżenia poziomu kształcenia na etapie edukacji przedszkolnej. Zagrozi bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do placówek, a także przyczyni się do pogorszenia obsługi socjalnej naszych dzieci. Jednocześnie nastąpi znaczny wzrost kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

Prezydent Janusz Pęcherz rozpoczął dyskusję od przypomnienia, jakie są zamiary władz samorządowych wobec placówek oświatowych. 

- Podkreślam: rozpoczęliście państwo protest, choć nie wiecie jeszcze dokładnie przeciwko czemu. Przypominam, że działania władz są jawne i konkretne. Już od września mówimy o możliwości sprywatyzowania niektórych przedszkoli. Kolejny raz ten temat został przedstawiony na sesji budżetowej, która odbyła się w ostatnich dniach minionego roku.  Mówimy o uchwałach intencyjnych, które otwierają pewien proces, ale o niczym nie przesadzają – mówił prezydent Janusz Pęcherz i kolejny raz przypomniał, jak przebiega procedura prawna. - Procedura wymaga, aby prywatyzując, przekształcając placówkę najpierw ogłosić jaj likwidację. Właśnie słowo likwidacja budzi strach i niepokój. A przecież mówimy o uchwałach intencyjnych, przygotowanych z myślą o 16 placówkach. To do nich będzie należała decyzja o przystąpieniu do prywatyzacji. Miasto tylko daje możliwość. Dziś nie wiemy, ile placówek zechce z tej możliwości skorzystać. Naszym celem jest podnoszenie jakości kształcenia dzieci, a nie obniżanie go!

Prezydent mówił o tym, że wpływ na funkcjonowanie oświaty ma budżet, jakim miasto dysponuje oraz uwarunkowania prawne. Przestrzegał, że prawo rodziców do pięciogodzinnego bezpłatnego pobytu dziecka w placówce może spowodować skracanie pobytu dzieci w placówkach i skutkować  redukcją zatrudnienia. Z kolei prywatyzacja pozwoli utrzymać a nawet poszerzyć ofertę kaliskich przedszkoli i da kilkuletnią gwarancję zatrudnienia nauczycielom.
 
Prywatyzacja, o ile nastąpi, odbędzie się na podstawie warunków określonych przez samorząd oraz ofert złożonych przez podmioty zainteresowane. Prezydent podkreślał, że zależy mu, aby podmiot prowadzący przekształcone placówki był wyłaniany spośród kadry obecnie zatrudnionej w przedszkolach – dyrektor, nauczyciel, utworzona przez nich spółka itp. - a nie stawała się nim firma zewnętrzna.

- Nie zakładamy, że w naszym mieście będą tylko prywatne przedszkola. Jednak to, jak pracują trzy sprywatyzowane już placówki pokazuje, że jest to dobre rozwiązanie. Praca tych przedszkoli została pozytywne oceniona  przez kuratora oraz  rodziców dzieci tam uczęszczających. Jeszcze raz podkreślam: uchwała intencyjna rozpoczyna proces, ale o niczym nie przesądza. Zachęcamy do rozmów i dyskusji - mówił prezydent J. Pęcherz.

- Składane oferty będą oceniane pod względem merytorycznym, ale i pod względem gwarancji zatrudnienia dla kadry. Zapewniam, że w komisji oceniającej oferty będą państwa przedstawiciele. Zapraszamy do współpracy związki zawodowe – mówił Dariusz Grodziński, wiceprezydent Miasta Kalisza, który dołączył do grona dyskutujących.

W spotkaniu uczestniczył także radny Dariusz Witoń, członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Zebranych poinformowano, iż 20 stycznia o godz. 10.00 w ratuszu odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.   Prezydenci zachęcali do udziału w tym posiedzeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

W Kaliszu wiele rzeczy przedstawianych pięknie przez władze, nie jest tak piękne w rzeczywistości.

kaliszak, 2012-01-31 17:47:01 odpowiedz

polecam portal calisia.pl a w nim artykuły o przedszkolach ciekawa lektura i wcale nie jest tak pięknie jak prezydent przedstawia

nauczycielka, 2012-01-23 15:47:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE