PARTNER PORTALU
  • BGK

Chcą doradców zawodowych w szkołach

  • PAP    13 lipca 2011 - 14:14
Chcą doradców zawodowych w szkołach

Działacze ugrupowania Polska Jest Najważniejsza i Krajowego Forum Bezrobotnych apelują do władz Katowic o wprowadzenie do gimnazjów zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych i psychologów.
Zdaniem autorów pomysłu, umożliwienie uczniom i ich rodzicom kontaktu z doradcami zawodowymi już na gimnazjalnym etapie edukacji powinno pomóc uczniom w wyborze szkoły średniej i przyszłego – poszukiwanego na rynku – zawodu. Tym samym ma przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów.

„Lepiej inwestować w preorientację zawodową niż w reorientację – to drugie jest zdecydowanie bardziej kosztowne i mniej skuteczne” – przekonywał w środę szef Krajowego Forum Bezrobotnych, Waldemar Janeda, który wraz z Adamem Skowronem z katowickiego PJN wręczył władzom Katowic petycję w tej sprawie.

Janeda przekonywał, że dla osiągnięcia dobrych efektów wystarczą 2-4 godziny zajęć z doradcami zawodowymi i psychologami w drugiej klasie gimnazjum. Chodzi m.in. o przeprowadzenie testów predyspozycji psychologicznych i zawodowych uczniów oraz zapoznanie ich z potrzebami rynku pracy i możliwościami dalszej, ukierunkowanej edukacji.

Ważne, by wnioski z tych spotkań dotarły także do rodziców uczniów.

„Przedstawiciele urzędów pracy skarżą się, że nie mają dojścia do absolwentów gimnazjów, a uważają, że byłoby to bardzo potrzebne. Mogłoby to korzystnie wpłynąć na wybór szkoły średniej i przyszłego zawodu; dziś młodzi ludzie często kierują się wyborem swoich kolegów, albo aspiracjami rodziców, bez rozeznania rynku pracy” – powiedział Janeda.

W imieniu władz miasta petycję przyjęła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Barbara Zając. Zapewniła, że pomysł – merytorycznie uzasadniony – zostanie przeanalizowany m.in. pod kątem organizacyjnym i finansowym.

Dodatkowe godziny zajęć wymagałyby uzgodnienia z kuratorium oświaty; konieczne byłoby też oszacowanie kosztów takiego przedsięwzięcia.

„Urzędy pracy stale prowadzą monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych i przekazują informacje na ten temat. Nie mają jednak wpływu na decyzje uczniów i ich rodziców odnośnie wyboru szkoły i zawodu” – zastrzegła dyrektor, według której zajęcia z doradcami zawodowymi nie muszą bezpośrednio przekładać się na decyzje uczniów.

Pomysł wzmocnienia roli doradców zawodowych w gimnazjach od trzech lat wdraża Śląskie Kuratorium Oświaty.

„W Systemie Informacji Oświatowej wpisanych jest 152 doradców zawodowych. Zwykle są to nauczyciele zatrudniani przez samorządy w ośrodkach doskonalenia zawodowego lub centrum kształcenia praktycznego” – powiedziała rzeczniczka prasowa Śląskiego Kuratorium Oświaty, Anna Wietrzyk.

Kuratorium nie ma jednak informacji, w ilu z 780 gimnazjów w woj. śląskim odbywały się dotąd zajęcia oceniające predyspozycje zawodowe uczniów.

Kuratorium rozpoczęło również wdrażanie w 35 szkołach zawodowych tzw. kształcenia modułowego. Polega ono na łączeniu teorii z praktyką bezpośrednio na zajęciach, a nie – jak to było dawniej – dopiero po pewnym czasie.

Wszystko to służy lepszemu przygotowaniu zawodowemu uczniów i poprawie ich sytuacji na rynku pracy.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że na regionalnym rynku pracy jest prawie 7,5 tys. bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych. Dotyczy to osób, które zarejestrowały się w ciągu ostatniego roku.

W poprzednich latach rejestrowało się mniej absolwentów – od 4,4 do 5,8 tys. W rankingu zawodów, w których zarejestrowanych zostało najwięcej bezrobotnych absolwentów, niekwestionowanym numerem jeden jest sprzedawca.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się m.in. technik ekonomista, fryzjer, kucharz małej gastronomii, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik mechanik i technik hotelarstwa.

Statystyczny śląski bezrobotny absolwent to młoda kobieta – 63 proc. zarejestrowanych. Rocznie do zasadniczych szkół zawodowych przyjmuje się 7 tys. uczniów, a do techników 17 tys.

Wśród tych ostatnich 10 proc. nie przystępuje do matury, co może zamykać im drogę do dalszej edukacji. W woj. śląskim działa 266 techników i 239 zasadniczych szkół zawodowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.