Co dalej z SOW-ami: przekształcenie czy likwidacja?

Przedstawiciele powiatów, będących organami prowadzącymi specjalnych ośrodków wychowawczych spotkali się z Joanną Kluzik-Rostkowską, minister edukacji, by zastanowić się, co dalej z tymi placówkami.
Co dalej z SOW-ami: przekształcenie czy likwidacja?

8 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji, w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświata na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zarządzania i funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w systemie oświaty, z udziałem Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej - ministra edukacji, z przedstawicielami powiatów, będących organami prowadzącymi dla tych placówek.

Czytaj też: Kluzik-Rostkowska: 6 lat to właściwy wiek rozpoczynania nauki

W spotkaniu uczestniczyli, obok pracowników Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, również Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także kuratorzy oświaty.

Czytaj też: Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

Ogółem w Polsce istnieją 43 specjalne ośrodki wychowawcze, zlokalizowane w 32 powiatach na terenie 10 województw. Wychowywanych jest w nich około 2 000 dzieci i młodzieży. Ośrodki te są placówkami systemu oświaty, jednak nie prowadzą szkół.

Z wyników przeprowadzonej przez kuratoria oświaty kontroli wynika, że wiek wychowanków jest SOW-ów bardzo zróżnicowany: od kilkuletnich dzieci do osób 24-25 letnich. W niektórych zatem ośrodkach jednocześnie przebywają dzieci małe - poniżej 7 roku życia - i wychowankowie dorośli.

Przeprowadzona wstępna analiza sytuacji i zakresu zadań realizowanych przez specjalne ośrodki wychowawcze wskazuje, że realizują one typową działalność opiekuńczo-wychowawczą, analogiczną do działań podejmowanych w systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach systemu oświaty tj. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii czy bursy (z tą różnicą, że w tych instytucjach nie występują aż tak rozbieżne wiekowo grupy wychowanków).

Spotkanie - było pierwszym ze spotkań poświęconych tym nietypowym placówkom. Jego celem było zasygnalizowanie organom prowadzącym - problemów prawnych i wychowawczych związanych z ich funkcjonowaniem. Niewątpliwie funkcjonowanie specjalnych ośrodków wychowawczych musi ulec zmianie bowiem nie mieszczą się one w obowiązującym stanie prawnym.

Co zrobić z dziećmi przebywającymi w tych placówkach? To zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego, które w oparciu o analizę lokalnego systemu oświaty/polityki społecznej, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie decyzje (przekształcenie czy likwidacja) podejmą dla dobra małoletnich wychowanków.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Na ulicę wypuścić, może je jakieś autko potrąci i będzie spokój!? Pani Minister pod rozwagę?

glews, 2014-09-10 09:18:17 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE