PARTNER PORTALU
  • BGK

Co się stało ze 100 mln zł dla nauczycieli?

  • pt    23 maja 2014 - 10:36
Co się stało ze 100 mln zł dla nauczycieli?

W 2013 r Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że przeznaczy 100 mln zł na na aktywizację zawodową nauczycieli, którzy utracili pracę. Zdaniem ZNP projekty albo w ogóle nie ruszyły, albo są w powijakach. MEN twierdzi inaczej.
Jak wylicza prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz co roku ze szkół odchodzi kilka tysięcy wykształconych, doświadczonych pedagogów w pełni sił i możliwości zawodowych. W 2012 roku zwolnionych zostało 6,4 tys. pedagogów, w roku 2013 r. utratą pracy zagrożonych było 7,4 tys. nauczycieli.

 - Niestety, w oświacie mamy także do czynienia z innym procesem: z ukrytym bezrobociem, polegającym na obniżeniu wymiaru czasu pracy, np. do pół etatu czy „cząstki” etatu typu - 3/18, a nawet 1/18! – mówił prezes.

- Na przykład w woj. świętokrzyskim do zwolnienia zostało wytypowanych 100 nauczycieli, 800 będzie miało obniżone pensum. W woj. pomorskim: 252 nauczycieli nie otrzyma dalszego zatrudnienia, a 152 nauczycielom zmniejszono wymiar zatrudnienia.

W woj. lubelskim 500 nauczycielom grozi zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, a ok. 100 zwolnienie. W woj. kujawsko-pomorskim – 200 osób wytypowano do zwolnienia. W samym Toruniu – 70 osób będzie miało ograniczone etaty, a w woj. lubuskim – 200 osób.

Czytaj też: Programu aktywizacji zawodowej nauczycieli nadal nie ma

 - Skala zwolnień będzie w tym roku mniejsza m.in. z powodu wyborów samorządowych. Jak wynika z naszych doświadczeń w roku wyborów w JST, samorządowcy rzadziej podejmują niepopularne decyzje związane np. z zamykaniem placówek oświatowych – mówi prezes ZNP.

Jak mówi Broniarz mniej zwolnień nie oznacza jednak, że sytuacja pracowników oświaty jest stabilna.

- Obserwujemy bowiem masowe ograniczanie nauczycielskich etatów. Szacujemy, że zatrudnienie w pełnym wymiarze może stracić ponad 10 tys. pedagogów w skali kraju! Pytamy więc Ministerstwo Edukacji Narodowej, co z programem dedykowanym zwalnianym nauczycielom – poinformował szef Związku.

Jak przypomina związek w 2013 r. ówczesna minister edukacji ogłosiła, iż „Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę”.

- Jak wynika z naszych informacji projekty albo w ogóle nie ruszyły, albo są w powijakach – mówił prezes ZNP.

Jak odpowiada MEN - środki te będą dostępne w latach 2014-2015 i są już rozdysponowywane za pośrednictwem regionów.

Wg resortu informacji o naborze wniosków należy szukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i/lub wojewódzkich urzędów pracy, które dystrybuują te środki do ostatecznych beneficjentów.

- Nabór wniosków w województwach jest prowadzony w różnych terminach i na różnych zasadach: ma charakter systemowy, ciągły i otwarty (środki są dystrybuowane do wyczerpania funduszy; zazwyczaj do września 2015 roku).

Taki sposób naboru obrały np. województwa dolnośląskie, lubelskie, lubuskie czy pomorskie. Środki są także rozdzielane konkursowo na podstawie wniosków złożonych w wyznaczonym terminie (przy czym nabory już się zakończyły, a bezpośredni beneficjenci będą mogli zostać objęci działaniami po rozstrzygnięciu naboru, zazwyczaj od września 2014 roku, a same projekty potrwają również do września 2015 roku), tak jest w województwach: łódzkim, opolskim czy świętokrzyskim – wyjaśnia MEN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.