PARTNER PORTALU
  • BGK

Co wolno zabrać na egzamin zawodowy

  • GK/cke.edu.pl    20 listopada 2011 - 11:39
Co wolno zabrać na egzamin zawodowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zestaw materiałów i przyborów, z których absolwenci techników i szkół policealnych będą mogli korzystać podczas egzaminu zawodowego w styczniu 2012 r.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił ten zestaw na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Pierwsi absolwenci techników i szkół policealnych przystąpią do egzaminu 18 stycznia. Będą to m.in. kandydaci na: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekunkę środowiskową, ale też kandydaci na florystów i techników: weterynarii, górnictwa podziemnego czy architektury krajobrazu. Ich egzamin będzie trwał 180 min.

Następnego dnia, 19 stycznia, egzaminowani będą przez 240 minut m.in. przyszli: dietetycy, kucharze, opiekunowie dziecięcy, ratownicy medyczni czy terapeuci zajęciowi.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przeprowadzany jest dla absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Odbywa się raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia (najczęściej w połowie czerwca), w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizowane są również egzaminy w sesji zimowej w styczniu dla osób, które kończą szkołę w styczniu.

Egzamin składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego (50 pytań zawodowych i 20 pytań z przedsiębiorczości) oraz etapu praktycznego. Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut i jest to test jednokrotnego wyboru (test ABCD – tylko jedna odpowiedz jest poprawna). Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut (w zależności od zawodu) i polega na napisaniu projektu realizacji prac.

Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania etapu egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Szczegóły w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.