PARTNER PORTALU
  • BGK

Czego nie może przeskrobać dyrektor szkoły

  • GK    18 listopada 2011 - 10:05
Czego nie może przeskrobać dyrektor szkoły

Kandydat na dyrektora szkoły musi złożyć oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie z oskarżenia publicznego i dyscyplinarne. Nie ma to dotyczyć procesu o ubezwłasnowolnienie.
Taką m.in. zmianę wprowadza rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Dotyczy ona zmiany treści oświadczenia składanego przez kandydata na dyrektora o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniu dyscyplinarnym.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki powinien – obok innych dokumentów – złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.

Musi złożyć takie oświadczenie, bo – zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek – stanowisko dyrektora może zajmować osoba, wobec której nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Oznacza to, że toczenie się jakiegokolwiek postępowania karnego (niezależnie od tego czy zostało ono wszczęte z oskarżenia prywatnego czy też publicznego) lub postępowania o ubezwłasnowolnienie, stanowi realną przeszkodę przy ubieganiu się o to stanowisko, co może sprzyjać sytuacjom wyeliminowania danego kandydata w sytuacji, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, które może okazać się oskarżeniem bezzasadnym. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Dlatego też, aby zapobiec sytuacjom mogącym prowadzić do nadużyć w nowelizacji tego rozporządzenia MEN wprowadza zmianę wymagań na stanowisko dyrektora, polegającą na zawężeniu kategorii postępowań prowadzonych przeciwko kandydatom, które mogą wykluczyć ich z możliwości ubiegania się o tę posadę – do postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz postępowań dyscyplinarnych.

Tym samym rezygnuje się z wymagania, aby wobec kandydata na stanowisko dyrektora nie toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.