PARTNER PORTALU
  • BGK

Część oświatowa subwencji ogólnej z algorytmem po nowemu. Rozporządzenie podpisane

  • aw    15 grudnia 2017 - 18:40
Część oświatowa subwencji ogólnej z algorytmem po nowemu. Rozporządzenie podpisane
Anna Zalewska podpisała stosowne rozporządzenie (fot.men.gov.pl)

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5 proc. podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).

Jak podaje MEN, w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany służące poprawie jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach a w części za zdany egzamin.

Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono cztery nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Ponadto w algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

- nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
- urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
- podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły, aby mogła obejmować 7 i 8 klasy,
- dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
- urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).

Podpisane 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie wraz z załącznikiem zamieszczamy w dziale Multimedia.

Przypomnijmy, część oświatowa subwencji ogólnej JST planowana na rok 2018 wynosi 43 079 335 000 zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1 169 799 000 zł, tj. o 2,8 proc.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43 079 335 000 zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 proc. rezerwa w wysokości 172 318 000 zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42 907 017 000 zł, z tego dla:

- gmin 27 829 869 000 zł,
- powiatów 14 470 393 000 zł,
- województw 606 755 000 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.