PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy chcemy języka obcego dla przedszkolaków?

  • pt    6 lutego 2014 - 16:23
Czy chcemy języka obcego dla przedszkolaków?

Od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej.
Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku.

Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – to jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

Dokument został 6 lutego skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Zmiana ta będzie możliwa dzięki dodaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Obecnie około 34 proc. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uczy się języków obcych podczas zajęć organizowanych przez przedszkola.

Już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku.

Celem zmian w podstawie programowej dla klas I - III szkoły podstawowej jest lepsze dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. W projekcie proponuje się rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej.

W wyniku proponowanej nowelizacji nie ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.

Powodem wprowadzenia proponowanej zmiany jest fakt, że zdarzało się, że obecnie obowiązujące przepisy utrudniały nauczycielom dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości, rozwijających się w różnym tempie, dzieci.

Jak tłumaczy MEN przebieg procesu edukacji w klasie I szkoły podstawowej jest obecnie w dużej mierze zdeterminowany przez zawarty w podstawie programowej katalog wymagań przewidzianych do opanowania przez ucznia kończącego klasę I szkoły podstawowej.

Rezygnacja z wyodrębniania wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów zawartych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie nauczyciel.

Aby dać placówkom wychowania przedszkolnego możliwość i czas na pełne przygotowanie się do nauczania języków obcych zaproponowano również zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.