PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy na pewno trzeba zamknąć szkołę? Skalkuluj

  • ZWI    7 lutego 2013 - 18:25
Czy na pewno trzeba zamknąć szkołę? Skalkuluj

Federacja Inicjatyw Oświatowych przygotowała aplikację - matrycę kalkulacyjną - która umożliwia zbieranie, analizę i porównanie informacji dotyczących finansowania edukacji w danej gminie. Matryca stworzy też możliwość symulacji skutków różnych rozwiązań organizacyjnych edukacji na poziomie lokalnym.
Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zdiagnozowaniu finansów gminnych i przygotowaniu wytycznych do rozwiązań prawnych umożliwiających naprawę finansów samorządowych - to cel ogólnopolskiego projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym", realizowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP.

W związku z ograniczeniami finansowymi, jakim podlegają jednostki samorządu terytorialnego, i brakiem innych rozwiązań organizacyjnych dla oświaty wiejskiej, samorządy zamknęły w ciągu ostatnich dziesięciu lat około 5 tysięcy szkół. Obecnie ten niekorzystny proces nabrał przyspieszenia.

Czytaj też: Ruszyła lawina likwidacji szkół

Tymczasem, jak przekonuje FIO, istnieje alternatywa dla likwidacji szkół - przekazywanie ich stowarzyszeniom rozwoju wsi. Jednak również stowarzyszenia borykają się z wieloma trudnościami, pozostając często w konflikcie z władzami lokalnymi.

- Wydatki na edukację stanowią największe obciążenie budżetów gmin. Przekazywanie placówek edukacyjnych organizacjom pozarządowym, zwłaszcza stowarzyszeniom rozwoju wsi, to sposób na racjonalizację kosztów, a jednocześnie na aktywizację rodziców i wspólnot wiejskich. Rozwijanie inicjatyw obywatelskich sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu zadań własnych gmin. Współpraca obywateli i samorządów nie tylko umożliwi modernizację finansów publicznych na poziomie lokalnym, ale także wpłynie na modernizację finansów publicznych w państwie i na stanowienie lepszego prawa - tłumaczy FIO.

Aby wesprzeć gminy i stowarzyszenia zaangażowane w edukację na wsi, powstaje otwarty mechanizm monitorujący różne sposoby realizacji tego zadania publicznego zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i stowarzyszenia rozwoju wsi (SRW), które przejęły od nich rolę organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. System obejmie też niektóre inne zadania publiczne samorządu: planowanie przestrzenne i wspieranie inicjatyw obywatelskich, które wpływają na dostępność środków na edukację.

Czytaj też: Środki unijne uratowałyby likwidowane szkoły

Opracuowana zostało ogólnodostępne aplikacja (matrycę), które pozwoli gromadzić i porównywać informacje o skutkach różnych rozwiązań przyjmowanych przez gminy, ukazując ich efektywność i towarzyszące zagrożenia. Matryca ma pomóc wszystkim stronom, które stają przed pytaniem "czy musimy zamykać wiejską szkołę?"

Jak podaje FIO, użytkownicy matrycy kalkulacyjnej mogą korzystać z platformy e-learningowej, czyli przewodnika "Jak liczyć pieniądze?". W przystępny sposób prezentuje on dostępne narzędzia, uczy sposobów ich użytkowania, możliwych zastosowań i odsyła w miejsca, gdzie można uzyskać więcej informacji.

W kwietniu Federacja Inicjatyw Oświatowych rozpocznie się nabór uczestników warsztatów dotyczących "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację". Spotkania będą się odbywać na terenie całej Polski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.