PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest wolne od podatku?

  • MIW    14 grudnia 2017 - 16:03
Czy wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest wolne od podatku?
Wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych nie może być zwolnione od podatku od towarów i usług (fot. www.nowydworgdanski.policja.gov.pl)

Wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych nie może być zwolnione od podatku od towarów i usług - tak wynika z interpretacji, jaką 8 grudnia wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
• Zdaniem miasta ustawa o podatku od towarów i usług nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań.

• KIS stwierdziła jednak, że skoro jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, to spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika podatku od towarów i usług.

• Uzyskiwane opłaty są niczym innym jak wynagrodzeniem wnoszonym na poczet świadczenia usług dokonywanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem jego jednostek budżetowych – pisze w swej interpretacji KIS.

Z zapytaniem w tej sprawie wystąpiło do KIS jedno z miast. Jak wskazało we wniosku, jest ono czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który 1 stycznia 2017 r. dokonał centralizacji i z tego tytułu wszedł w prawa i obowiązki ze wszystkimi swoimi jednostkami. Podkreśliło, że zadania z zakresu edukacji wykonuje przy pomocy szkoły podstawowej, która za opłatą wydaje duplikaty legitymacji uczniowskich oraz świadectw.

Czytaj: Reforma edukacji: Jaka legitymacja dla gimnazjalisty?

Zdaniem wnioskodawcy ustawa o podatku od towarów i usług nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych). Miasto powołało się na wyrok NSA z 25 listopada 2011 r. (sygn. I FSK 145/11), potwierdzający stanowisko, że organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne, czy z zakresu administracji rządowej. Uznało też, że przez organ władzy publicznej należy rozumieć w szczególności gminę, również działającą za pośrednictwem utworzonych jednostek budżetowych. Samorząd zwrócił ponadto uwagę, że pobieranie opłat przez szkołę za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych nie ma charakteru komercyjnego, tzn. nie ma na celu osiągania zysku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z taką argumentacją. W swojej interpretacji uznał on, że skoro jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), to należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika podatku od towarów i usług.

Czytaj: Gmina zapewnia posiłki w szkolnych stołówkach? VAT i tak musi zapłacić

- Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników podatku od towarów i usług. Zatem, w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.