PARTNER PORTALU
  • BGK

Dla kogo kasa z programu "Wyprawka szkolna"?

  • PAP    9 stycznia 2014 - 13:50
Dla kogo kasa z programu "Wyprawka szkolna"?

Samorządy mają prawo przeznaczyć część środków z programu "Wyprawka szkolna" na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom, którzy nie spełniają warunków określonych w programie, np. z rodzin wielodzietnych - przypomniała wiceminister edukacji Joanna Berdzik.
Odpowiadała ona w czwartek w Sejmie na pytanie posła Dariusza Dziadzio (PSL). Pytał on ile środków z budżetu państwa przeznaczono w 2013 r. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów oraz, czy taką pomocą można objąć dzieci z rodzin wielodzietnych.

W 2013 r. programem "Wyprawka szkolna", czyli wsparciem materialnym w formie dofinansowania do podręczników, objęci zostali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Są to uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych.

Czytaj też:  Wyprawka szkolna nie dla wszystkich

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie mógł przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem był to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

Gminy mogły objąć programem także 5 proc. uczniów ze swojego terenu, niespełniających żadnego z powyższych kryteriów. Decyzje w tej sprawie podejmują: wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek dyrektorów szkół. Jak przypomniała Berdzik mechanizm ten obwiązuje od 2010 r. Według niej, w tej właśnie grupie mogą znaleźć się uczniowie z rodzin wielodzietnych niespełniający kryteriów określonych w programie.

Programem objęci byli również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mieli prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. wynosiło: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł, dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego lub technikum - do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy wynosiła do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.

Na realizację programu "Wyprawka szkolna" przeznaczono w ub.r. z budżetu państwa prawie 180 mln zł. Według MEN, pozwalało to na objęcie pomocą 575 tys. uczniów. Jak poinformowała Berdzik informacja dotycząca wykorzystania w 2013 r. środków z programu będzie znana pod koniec lutego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.