Dobre wieści dla zasłużonych nauczycieli

Dzięki proponowanym zmianom legislacyjnym będzie więcej pedagogów uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Dobre wieści dla zasłużonych nauczycieli
Po utracie 31 grudnia 2008 r. prawa do wcześniejszej emerytury część nauczycieli – dzięki ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – dostała nową możliwość wcześniejszego zakończenia pracy.

W proponowanym projekcie zmian autorzy domagają się, aby przywilej ten objął także: nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

W gronie uprawnionych mają też znaleźć się pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców i pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych posiadających kwalifikacje, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

Świadczenie ma być przyznawane pedagogom z 30-letnim stażem pracy, którzy przez 20 lat wykonywali zawód nauczyciela.

Świadczenie będzie obliczane z uwzględnieniem składek wpłacanych do systemu emerytalnego w celu powiązania wysokości świadczenia z wysokością należnej w przyszłości emerytury.

Środku pochodzić będą z budżetu państwa, a ich obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do tej pory tylko 88 nauczycieli skorzystało z przejścia na świadczenie kompensacyjne. Według autorów projektu, jeśli w kolejnych latach na świadczenie będzie przechodziło średnio rocznie 100 nauczycieli, to wydatki z budżetu państwa wzrosną średnio o około 10 proc.

Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wzrosną minimalnie w związku z zapewnieniem środków na odprawy emerytalne.

Projektowana zmiana w nieznacznym stopniu, ale zwolni w szkołach miejsca pracy dla nowych nauczycieli. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE