PARTNER PORTALU
  • BGK

Dobre wieści dla zasłużonych nauczycieli

  • GK    19 lipca 2011 - 08:53
Dobre wieści dla zasłużonych nauczycieli

Dzięki proponowanym zmianom legislacyjnym będzie więcej pedagogów uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Po utracie 31 grudnia 2008 r. prawa do wcześniejszej emerytury część nauczycieli – dzięki ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – dostała nową możliwość wcześniejszego zakończenia pracy.

W proponowanym projekcie zmian autorzy domagają się, aby przywilej ten objął także: nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

W gronie uprawnionych mają też znaleźć się pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców i pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych posiadających kwalifikacje, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

Świadczenie ma być przyznawane pedagogom z 30-letnim stażem pracy, którzy przez 20 lat wykonywali zawód nauczyciela.

Świadczenie będzie obliczane z uwzględnieniem składek wpłacanych do systemu emerytalnego w celu powiązania wysokości świadczenia z wysokością należnej w przyszłości emerytury.

Środku pochodzić będą z budżetu państwa, a ich obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do tej pory tylko 88 nauczycieli skorzystało z przejścia na świadczenie kompensacyjne. Według autorów projektu, jeśli w kolejnych latach na świadczenie będzie przechodziło średnio rocznie 100 nauczycieli, to wydatki z budżetu państwa wzrosną średnio o około 10 proc.

Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wzrosną minimalnie w związku z zapewnieniem środków na odprawy emerytalne.

Projektowana zmiana w nieznacznym stopniu, ale zwolni w szkołach miejsca pracy dla nowych nauczycieli. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.