Dobrze gospodarujemy środkami z UE na edukację

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła efekty projektów edukacyjnych finansowanych w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. W czwartek wiceprezes NIK przedstawił w Sejmie informację na ten temat.
Dobrze gospodarujemy środkami z UE na edukację

- Ocena NIK dotyczyła wykorzystania środków publicznych na realizację projektów edukacyjnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz beneficjentów, a także uzyskanych pod tym względem efektów - poinformował posłów sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wiceprezes NIK Józef Górny.

Jak podał, kontrolę przeprowadzono w okresie od 28 maja do 30 października 2009 r. i objęto nią lata 2004-2009. W sumie NIK skontrolowała projekty edukacyjne 31 instytucji, w tym MEN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Górny podkreślił, że "generalnie ocena MEN, jako instytucji pośredniczącej w wydatkowaniu pieniędzy UE, jest pozytywna". "W sumie chodzi o sumę 3 mld zł, wydane między 2004 a 2009 r. tylko na edukację. To olbrzymia kwota sięgająca jednego procenta budżetu" - zauważył prezes NIK.

- Nieprawidłowości dotyczyły przypadków niegospodarnego wykorzystania środków publicznych i po drugie naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych" - mówił Górny, informując, że spośród 31 skontrolowanych jednostek 15 uzyskało ocenę pozytywną, 12 - pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, a 4 - negatywną. "Wśród tych czterech, mimo generalnej pozytywnej oceny, znalazło się MEN, ale chcę powiedzieć na usprawiedliwienie, że choć przyczyną tego było naruszenie zasad konkurencji w jednym z projektów, to nie jest ono czymś, co byśmy bardzo krytykowali. Niemniej jednak kwota, która dotyczyła tego naruszenia uniemożliwiała nam wydanie oceny pozytywnej - dodał wiceprezes NIK.

Według niego, w wyniku realizacji kontrolowanych projektów edukacyjnych, m.in. "Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość" Uniwersytetu Warszawskiego, "Dziecko sześcioletnie u progu edukacji szkolnej" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, "E-ekonomia - studia bez barier" Uniwersytetu Łódzkiego, osiągnięto większość planowanych efektów.

Wśród nich wymienił np. przeszkolenie na studiach podyplomowych i kursach ponad 141 tys. nauczycieli, opracowanie 170 programów dydaktycznych i programów kształcenia w innowacyjnych formach, wdrożenie programów rozwojowych w ponad 3 tys. szkół, a także utworzenie ok. 1,5 tys. centrów kształcenia na odległość na wsiach oraz 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej na wsi. Ponadto - według NIK - z pieniędzy UE udało się zakupić ponad 300 tys. stanowisk komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Informacja NIK dotyczyła wyników kontroli efektów realizacji projektów edukacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE