Dofinanowanie żłobków i przedszkoli: Pracodawca dopłaci do dzieci pracowników bez podatku

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która rozszerza zwolnienia podatkowe związane m.in. z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy pod opieką opiekuna dziennego.
Dofinanowanie żłobków i przedszkoli: Pracodawca dopłaci do dzieci pracowników bez podatku
Nowela rozszerza zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach (Przedszkole nr 5 w Rybniku, fot.rybnik.pl)

Chodzi o nowelizację z dnia 10 lipca 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej podstawowym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego preferencji podatkowych adresowanych zarówno do pracujących rodziców, jak i do tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi. Jest to element polityki prorodzinnej państwa, mającej na celu przeciwdziałanie spadkowi urodzeń.

Limit zwolnienia został ustalony na 400 zł

W tej chwili wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Nowela rozszerza te zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Ponadto wprowadza nowe zwolnienie obejmujące świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Limit zwolnienia został ustalony na 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Koszty przychodów zwolnione z podatku

Druga grupa zmian dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W myśl nowych regulacji kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą także trzy kategorie wydatków.

Po pierwsze, koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola. Po drugie, koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola. Po trzecie, koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nic nie rozumiem czyli będzie dofinansowanie czy też nie? Kto dofinansowuje państwo czy pracodawca? Jest jakiś przedział zarobków? To będzie obowiązywało w każdym mieście?

Aga, 2016-12-13 12:08:46 odpowiedz

Szkoda , że nie każdy pracodawca chce refundować te koszty 😞

Znajomy, 2016-09-12 20:48:30 odpowiedz

Te przepisy posłużą tylko osobom pracującym w budżetówce.

trzynastka plus, 2016-01-05 09:51:54 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE