PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie na zakup podręczników dla suwalskich uczniów

  • Suwalki24.pl    19 sierpnia 2013 - 12:11
Dofinansowanie na zakup podręczników dla suwalskich uczniów

Już tylko niespełna miesiąc, do 16 września, uczniowie suwalskich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników, z których będą korzystać w roku szkolnym 2013/2014.
Jak informuje suwalski magistrat o dofinansowanie będą mogli ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w:

- w klasach I-III szkoły podstawowej,

- w klasie V szkoły podstawowej,

- w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- uczniowie niepełnosprawni tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czytaj też: Podręczniki powinny być na str. MEN za darmo 

Dofinansowanie mogą uzyskać:

- uczniowie klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),

- uczniowie klas II-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

- uczniowie klas I-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 456 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Osoba do kontaktu Dorota Sidorowicz - inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tel. 087 563 57 22.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Rowin, 2013-08-19 16:50:43

    Co to za podręczniki z okrojoną historią i duperelami na jej miejsce.