Dolnośląskie, nabór wniosków: 65 mln dla najsłabszych szkół

• Dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęty edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli – m.in. na takie działania dolnośląskie szkoły mogą otrzymać dofinansowanie z Unii.
• Ruszyły konkursy, dzięki którym placówki oświatowe będą mogły poprawić warunki i poziom edukacji.
• Wnioski będzie można składać w lutym. Do podziału jest 65 mln zł.
Dolnośląskie, nabór wniosków: 65 mln dla najsłabszych szkół
Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzymać szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne (fot.pixabay)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chodzi o podnoszenie poziomu jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 do 28 lutego 2017 r.

− Wnioskodawcą mogą być instytucje prowadzące szkoły publiczne lub niepubliczne bądź placówki systemu oświaty – wylicza Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 65 mln zł. Dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki kształcenia, a uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej gamy dodatkowych zajęć i szkoleń – dodaje marszałek.

Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski (fot.umwd.dolnyslask.pl)
Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski (fot.umwd.dolnyslask.pl)

Do dyspozycji są 4 konkursy, a każdy z nich dotyczy innej części regionu. Osobnymi pulami pieniędzy dysponują: aglomeracja jeleniogórska, wałbrzyska, wrocławska, a ostatnia dedykowana jest placówkom z obszaru Dolnego Śląska poza tymi aglomeracjami.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzymać szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Jest to podstawowy warunek dla uzyskania dofinansowania.

W konkursie mogą startować szkoły specjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Priorytetem każdego projektu powinno być bezpośrednie wspieranie uczniów. Oznacza to, że plany doposażenia szkoły, czy wsparcia nauczycieli mogą być jedynie uzupełnieniem i nie mogą stanowić głównej treści projektu.

RPO a reforma oświaty

W związku z planowaną reformą systemu oświaty pojawiają się wątpliwości co do tego, jak należy przygotować wniosek.

- Wnioski należy przygotować w oparciu o dotychczas obowiązującą strukturę szkolną. W razie konieczności, w projekcie będzie można uwzględnić zmiany wynikające z reformy oświaty – wyjaśnia marszałek Przybylski.

Dodatkowe warunki konieczne dla realizacji projektu to jego minimalna wartość przekraczająca 50 tysięcy złotych, zapewnienie wkładu własnego na poziomie 5 proc. wydatków projektu oraz jego zakończenie przed upływem czerwca 2019 r. Dodatkowo wnioskodawcą lub partnerem musi być organ prowadzący szkołę, musi posiadać siedzibę lub prowadzić biuro projektu na terenie Dolnego Śląska i nie wolno mu złożyć więcej niż dwa wnioski jako wnioskodawca oraz nie więcej niż dwa jako partner.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE