PARTNER PORTALU
  • BGK

Doskonalenie zawodowe nauczycieli - nowe rozporządzenie ministra edukacji

  • MN    13 lipca 2016 - 13:29
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - nowe rozporządzenie ministra edukacji
Jak podaje MEN, projekt nie odbiega znacząco od dotychczasowych przepisów określających zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli (fot. men.gov.pl)

• Projekt rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli został skierowany we wtorek (12 lipca) do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
• Dokument precyzuje, kto będzie mógł prowadzić doskonalenie nauczycieli i jakie warunki musi spełniać kandydat na dyrektora takiej placówki.
• Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2016 r.
Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, proponowane w projekcie rozwiązania nie odbiegają od dotychczasowych przepisów określających zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli, obowiązujących do 30 września 2016 r.

Kto może doskonalić zawodowo nauczycieli?

Jedna z większych zmian dotyczy podmiotów, które będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia nauczycieli. Będą to mogły prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Natomiast nie będą już mogły prowadzić doskonalenia zawodowego nauczycieli zakłady kształcenia nauczycieli, tj. kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, z uwagi na ich likwidację z dniem 1 października 2016 r.

W projekcie uwzględniono także dodatkową kompetencję kuratora oświaty odnośnie opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zweryfikowano wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Oprócz dotychczasowych wymogów uwzględniono konieczność wyrażania przez kandydata na dyrektora zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Kto może być dyrektorem placówki doskonalenia?

Jak podaje MEN, w dokumencie uregulowano także kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców. W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska dyrektora takiej placówki będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Wprowadzono dwa przepisy przejściowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów.

W konkursach na stanowisko dyrektora ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli do końca okresu, na jaki nastąpi powierzenie stanowiska dyrektora.

Ponadto wprowadzono przepis przejściowy zgodnie z którym uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy po dniu 1 października 2016 r. ukończą kurs kwalifikacyjny prowadzony na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w rozporządzeniu.

Jak napisano w dokumencie, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. Pełna treść w załączniku multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • q-ku, 2016-07-16 10:42:20

    czyli centralizacja i zakaz konkurencji na rynku szkoleń?