PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacja celowa dla szkół na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych: Nowe rozporządzenie do konsultacji

  • aw    23 stycznia 2017 - 13:26
Dotacja celowa dla szkół na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych: Nowe rozporządzenie do konsultacji
Konsultacje projektu rozporządzenia potrwają do połowy lutego (fot.men.gov.pl)

• Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
• W projekcie przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwoty tej dotacji celowej będą zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności i będą wynosiły od 2,0 do 20.
Jak podaje ministerstwo edukacji, wydanie nowego rozporządzenia (projekt publikujemy w dziale Multimedia) wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego.

Czytaj też: Są nowe ramowe programy nauczania

Dotacja celowa obejmie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Projektowane regulacje mają umożliwić zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
- niesłyszących;
- słabosłyszących;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- niewidomych i słabowidzących;
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Uczniowie z niepełnosprawnością powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Materiały te powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności dzieci, np. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydrukowane w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowane w polskim języku migowym. Takie rozwiązania wymagają przygotowania odrębnych podręczników i ww. materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców są droższe od takich samych podręczników i materiałów przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych - tłumaczy resort edukacji

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na ucznia niepełnosprawnego będą zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności i będą wynosiły od 2,0 do 20. W przypadku uczniów: 

- z dysfunkcją wzroku – niewidomych i słabowidzących wysokość dotacji będzie dodatkowo uzależniona od rodzaju tego dostosowania;

- w przypadku uczniów słabowidzących korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w druku powiększonym – wskaźnik będzie wynosił 8;

- w przypadku uczniów niewidomych korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a – 20.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia dotychczas obowiązującego. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów (§ 2–8 projektu rozporządzenia).

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 7 i § 8 projektu rozporządzenia).

Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu. Konsultacje projektu potrwają do połowy lutego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.