Dotacja na podręczniki: Nowe kwoty dotacji celowej na książki

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało w czwartek (19 stycznia) do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Dotacja na podręczniki: Nowe kwoty dotacji celowej na książki
Są nowe kwoty dotacji celowej na podręczniki. (Fot. pixabay)

Opublikowany projekt rozporządzenia określa m.in. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o udzielenie dotacji, a także sposób rozliczania z otrzymanej dotacji.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności opracowania  nowych  wzorów  formularzy na  2017 rok oraz z wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęcia dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów 8-letnich szkół podstawowych.

Rozporządzenie określa stosowanie przepisów w odniesieniu do:

* dotychczasowego gimnazjum;

* szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum;

* klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

Wzory formularzy określone w projekcie rozporządzenia uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum będą funkcjonowały w innych typach szkół.

Czytaj też: "Nasz elementarz": Decyzja MEN ucieszyła wydawców podręczników

We wzorach  formularzy uwzględniono dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

* podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I;

* podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV;

* podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Do 75 zł na ucznia – tyle wynosi kwota dotacji celowej dla klas I szkoły podstawowej na podręczniki lub materiały edukacyjne. Fot. pixabay
Do 75 zł na ucznia – tyle wynosi kwota dotacji celowej dla klas I szkoły podstawowej na podręczniki lub materiały edukacyjne. Fot. pixabay

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe  kwoty tej dotacji celowej. W 2017 roku wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

* podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

* podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum;

* materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE