PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacja przedszkolna tylko na konkretne cele

  • AT    25 listopada 2013 - 18:46
Dotacja przedszkolna tylko na konkretne cele

- Przedszkola niepubliczne mogą wydawać pieniądze otrzymane z budżetu jedynie na ściśle określone cele. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty doprecyzowała tę kwestię - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej..
"Ustawa przedszkolna" wprowadziła w zakresie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) doprecyzowanie przeznaczenia otrzymywanej kwoty dotacji. Wydatkowanie dotacji jest ściśle związane z pojęciem „wydatków bieżących".

Czytaj też: Co dalej z rekrutacją do przedszkoli i szkół?

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie zapis art. 90 ust. 3d u.s.o., zgodnie z którymi, dotacje udzielane z budżetu j.s.t. są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Dotacje mogą być więc wykorzystane wyłącznie na:

* Pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

* Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy,  meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowych od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.