PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje celowe na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

  • MIW    26 grudnia 2017 - 10:35
Dotacje celowe na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
Jest rozporządzenie ws. udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (fot. pixabay.com)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie określa tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji. Określa też sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej i którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

W rozporządzeniu (pełen tekst załączamy w dziale "Multimedia") zapisane zostało, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku budżetowym dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Z kolei wojewoda, po otrzymaniu tej informacji, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.