PARTNER PORTALU
  • BGK

Dyrektorzy mogą zgłaszać uczniów do badań umiejętności matematycznych

  • PAP    28 marca 2014 - 14:33
Dyrektorzy mogą zgłaszać uczniów do badań umiejętności matematycznych

20 maja przeprowadzone zostanie badanie umiejętności matematycznych uczniów klas V szkół podstawowych, którzy w przyszłym roku - jako pierwsi - będą pisać sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule. Jego wyniki pozwolą lepiej przygotować się do sprawdzianu.
W Diagnozie Umiejętności Matematycznych (DUMa)- bo tak nazywa się badanie Instytutu Badań Edukacyjnych - będzie mogła wziąć każda szkoła. Wystarczy, że jej dyrektor do 30 kwietnia 2014 roku zarejestruje to na stronie internetowej projektu (www.duma.edu.pl). Może zgłosić wszystkie lub tylko wybrane klasy V ze swojej placówki.

Naukowcy z IBE zapowiadają, że formą i rodzajem użytych zadań będzie nawiązywać do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie będą rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej, a sam test będzie trwał 45 minut.

Czytaj też: Zamienić matematykę na maturze na inny wymagający przedmiot

Badanie DUMa ma sprawdzić jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym, czyli umiejętnością przetworzenia tekstu zadania na działania arytmetyczne lub proste równania, a także z rozumowaniem i wnioskowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu.

Wyniki badania mają pomóc nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Każda szkoła otrzyma informacje o rezultatach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji biorącej udział w badaniu. Publicznie we wrześniu dostępny będzie jedynie raport omawiający wyniki całego badania na poziomie krajowym.

Instytut Badań Edukacyjnych w podobny sposób wspierał egzamin gimnazjalny w nowej formule, organizując Diagnozę Kompetencji Gimnazjalistów. IBE planuje również działania wokół nowej matury w 2015 r.

Niezależnie od działań prowadzonych przez IBE próbny egzamin przed przyszłorocznym sprawdzianem dla szóstoklasistów zaplanowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przeprowadzony zostanie w grudniu.

Wiosną 2015 r. sprawdzian dla szóstoklasistów zdawać będzie pierwszy rocznik uczniów szkół podstawowych, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego; to obecni uczniowie piątych klas szkół podstawowych.

Sprawdzian w nowej formule będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut. Uczeń będzie rozwiązywać zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych) oraz otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Zgodnie z nową podstawą programową wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 minut. Wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zamknięte.

Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

Obecnie sprawdzian dla szóstoklasistów trwa 60 minut. Ma charakter ponadprzedmiotowy, sprawdza opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki ucznia ze sprawdzianu wyrażone są w punktach, osobno dla każdej z umiejętności.

W tym roku sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony zostanie 1 kwietnia. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu w tym terminie, będzie mógł to zrobić 3 czerwca.

20 maja - w tym samym dniu co DUMa - odbędzie także Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Podobnie, jak w przypadku badania piątoklasistów, udział szkół w nim jest dobrowolny. Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się blisko 9 tys. szkół podstawowych, czyli ponad 70 proc. wszystkich placówek tego typu w kraju. Także po tym badaniu szkoły otrzymują raporty z wynikami klas i szkół wraz z rekomendacjami, jak skutecznie rozwijać badane umiejętności uczniów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.