PARTNER PORTALU
  • BGK

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą dodatkowe informacje dla dyrektorów i konferencja

  • aw    8 września 2017 - 16:11
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą dodatkowe informacje dla dyrektorów i konferencja
Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być włączony w zajęcia klasowe – twierdzi resort edukacji (fot.MEN)


Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej. Zapewnia, że kuratoria i dyrektorzy byli i są informowani o zmianach na bieżąco.
• 1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające organizację indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów z niepełnosprawnościami.

• Zgodnie z nimi uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, może uczyć się ze swoimi rówieśnikami w szkole.

• Ale jeżeli jego stan na to nie pozwala, zajęcia edukacyjne będzie miał zorganizowane w domu.

• Organizacja zajęć należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być włączony w zajęcia klasowe – twierdzi resort edukacji. Co nie zmienia faktu, że uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie .

Jak podkreśla MEN, dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

- Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole, sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym – czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć w szkole, bądź w domu.

Zmiany w prawie i dodatkowe informacje

MEN przypomina też, że w całej Polsce uruchomiona została sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

We wrześniu zaś dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.
Na połowę października zaplanowana konferencję poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

A o to wykaz rozporządzeń dotyczących realizowania obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów z niepełnosprawnościami:

• ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
• ws. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
• ws. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
• ws. orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.