PARTNER PORTALU
  • BGK

Dziś obchodzimy uroczystość Bożego Ciała

  • PAP    23 czerwca 2011 - 05:58
Dziś obchodzimy uroczystość Bożego Ciała

Głównym punktem obchodów święta jest procesja eucharystyczna. Jej uczestnicy publicznie wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, niesionym w procesji do czterech ołtarzy.




Tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie wyruszy po mszy św. w bazylice św. Krzyża, przejdzie Krakowskim Przedmieściem i zakończy się przy kościele akademickim św. Anny, gdzie homilię wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Przed Kolumną Zygmunta udzieli on błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem miastu i całej Polsce.

Boże ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Zostało ustanowione po objawieniach Julianny Cornillon (1193-1258) z Francji.

W 1209 r. wielokrotnie ukazywała się jej jasna tarcza księżyca z zarysowaną na jego tle ciemną plamą. Zinterpretowano to jako znak, że wśród świąt kościelnych brakuje dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Pod wpływem tych widzeń biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię.

W 1264 r. papież Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie – wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa).

Korporał, na który spadły krople krwi, jest przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto. Z powodu śmierci papieża Urbana IV jego bulla w tej sprawie nie została ogłoszona.

Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 roku. Na termin obchodów Bożego Ciała wyznaczono czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem.

Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce. W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczyło duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły i rzesze wiernych.

Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.

Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Monstrancja, czyli drogocenne naczynie, w którym wystawiany jest chleb eucharystyczny, używana jest już od XIV w., głównie w Kościele katolickim.

Początkowo miała ona kształt wieży gotyckiej, a w okresie baroku powstał typ monstrancji – słońca, który znamy do dziś. Nazwa „monstrancja” wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego „pokazywać”.

W Polsce Boże Ciało jest świętem ruchomym; przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy, obchodzi się je w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.

Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku bp Nanker. Już w XIV wieku procesje odbywały się w Płocku.

W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

Przed rozbiorami w procesji stołecznej kapłanowi niosącemu monstrancję z Najświętszym Sakramentem towarzyszył król i najwyżsi dostojnicy państwowi. Uczestnictwo wiernych w procesji łączyło się z manifestacją uczuć narodowych.







×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.