PARTNER PORTALU
  • BGK

E-podręczniki przyjazne dla zdrowia

  • GK    17 września 2013 - 12:41
E-podręczniki przyjazne dla zdrowia

E-podręczniki będą także w wersji przyjaznej dla zdrowia użytkownika. Można będzie z nich korzystać na e-czytnikach, czyli urządzeniach nieemitujących światła, wykorzystujących np. technologię e-ink.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby przygotowanie i wdrożenie e-podręczników odbywało się na najwyższym poziomie, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i ich użytkowania.

- Dlatego została zlecona m.in. niezależna ekspertyza, dotycząca wpływu e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, a na jej podstawie przygotowano rekomendację do dalszych prac - informuje resort edukacji.

Jedną z nich jest decyzja o przygotowaniu e-podręczników także w wersji przyjaznej dla zdrowia użytkownika. Z e-podręcznika można będzie korzystać na e-czytnikach, czyli urządzeniach nieemitujących światła, wykorzystujących np. technologię e-ink - na co wskazuje prof. Włodzimierz Gogołek, autor analizy „Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów".

Należy podkreślić, że od 2009 r. podręczniki mogą być wydawane zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Obecnie ponad 100 tytułów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest przygotowanych w wersji elektronicznej.

Wybór podręcznika, w tym również korzystanie z e-podręczników, nie jest i nie będzie obowiązkowy. Do nauczycieli należy decyzja, czy i z jakiego podręcznika lub innych pomocy dydaktycznych będą korzystać w procesie kształcenia. Od nich zależy, jak będą wyglądały nowoczesne lekcje i ile czasu uczniowie będą spędzać w szkole przed monitorami, a także, jak będą uczyć się w domu. Materiały będzie można także drukować.

Dlatego w ramach rządowego programu Cyfrowa Szkoła (komponent „E-nauczyciel") realizowane są szkolenia dla ok. 20 tysięcy nauczycieli, dotyczące m.in. metodyki wykorzystywania nowych technologii na lekcjach.

Szkolenia poprzedzające powszechną cyfryzację mają przygotować wdrożenie technologii w szkole, w sposób przyjazny uczniom. Dodatkowo przygotowywane są materiały merytoryczne i metodyczne, upowszechniane nie tylko przez internet, ale również przez placówki wspierania szkół i nauczycieli.

Wyniki sondażu online, przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku i listopadzie 2012 r., potwierdzają potrzebę wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół. W ankiecie wypowiedziało się 5716 nauczycieli.

Większość z nich uważa, że e-podręczniki przyczynią się do rozwijania umiejętności twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy, wpłyną na rozwój kreatywności oraz pomogą rozwinąć umiejętności uczniów.

Tylko 23 nauczycieli spośród 5716 respondentów w tej grupie (0,4 proc.) ma obawy, że korzystanie z e-podręczników może mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia.

O gotowości i realnym podejściu pedagogów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych świadczy ich przekonanie o usytuowaniu e-podręcznika w procesie dydaktycznym.

Dla większości byłoby to narzędzie dodatkowe, uzupełniające tradycyjne podręczniki. 15,6 proc. nauczycieli w ogóle nie potrzebuje szkolenia ani instrukcji, żeby korzystać z e-podręczników, a większość za wystarczające uznała uczestnictwo w szkoleniu online, wyjaśniającym zasady wykorzystania e-podręczników w codziennej pracy dydaktycznej lub pisemne instrukcje.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.