PARTNER PORTALU
  • BGK

E-sołtys w powiecie zwoleńskim

  • radomnews.pl    13 lipca 2011 - 12:39
E-sołtys w powiecie zwoleńskim

Urząd Miejski w Zwoleniu uzyskał dofinansowanie (w kwocie 49 826 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację innowacyjnego projektu pt. "E-Sołtys - bliżej potrzeb edukacyjnych mieszkańców wsi Gminy Zwoleń".
Projekt jest realizowany od lutego. Jego celem jest przygotowanie grupy (28 sołtysów z gminy Zwoleń) do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy edukacji i wykształcenia mieszkańców wsi.

Założeniem jest, iż przygotowana w projekcie do aktywnego działania grupa, powodować będzie zmiany świadomości i postaw mieszkańców w swoich sołectwach. Pozyskane informacje oraz nabyte umiejętności, wpłyną na upowszechnianie edukacji na wsi. Projekt skoncentrowany jest na podniesieniu poziomu wykształcenia na wsi przez zastosowanie dobrych praktyk upowszechniania i wdrażania różnych form dokształcania.

Zmobilizowanie sołtysów do aktywności społecznej i inicjowania działań, polega na przeszkoleniu w czasie kursu, udziale w warsztatach szkoleniowych i wyjazdach szkoleniowego w dwóch kluczowych tematach: podstawy obsługi komputera oraz aktywizacji i nabywaniu umiejętności.

Ideą projektu jest przełamanie barier dostępu do informacji o ofertach edukacyjnych, jak również powodowanie trwałych zmian mentalności i postaw wobec narastających problemów (bezrobocie i ubóstwo na wsi), zwiększenie wiary w sukces przekładający się na poprawę jakości życia, przede wszystkim poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia, zdobywanie nowych zawodów. Działania zaplanowane w projekcie, są zgodne z założonymi celami; misją i wizją Strategii Rozwoju Gminy Zwoleń, uwzględniają je również inne dokumenty np: Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwolenia oraz Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalna Strategia Rozwoju. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.