PARTNER PORTALU
 • BGK

Edukacja: Dodatkowe kompetencje kuratorów – nowe przepisy weszły w życie

 • pt    25 stycznia 2016 - 08:46
Edukacja: Dodatkowe kompetencje kuratorów – nowe przepisy weszły w życie
Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnegood soboty jest możliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (fot.men.gov.pl)

• Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od 23 stycznia.
• Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.
• Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.
Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty weszły w życie w sobotę 23 stycznia. Oto co zmieniło się w polskiej edukacji.

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

- urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;

- urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • trzeźwo, 2016-02-03 08:46:03

  O poniższych warunkach mówi: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 7 ...września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Czy nasze polskie dzieci nie mają prawa do takich warunków jakie daje to rozporządzenie dla dzieci w prywatnych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych????!!!!  rozwiń
 • trzeźwo, 2016-02-03 08:42:46

  Nie rozpatrzono jeszcze sprawy obowiązkowej "diagnozy dojrzałości szkolnej" zmuszającej nauczycieli dzieci 5-letnich i 6-letnich do marnowania setek godzin na dziwne testy!! Także należy zrównać warunki dzieci w wieku przedszkolnym nauczanych w prywatnych oraz samorządowych przedszkolach.... Te grupy dzieci są finansowane z pieniędzy podatnika, ale dzieci objęte opieką w prywatnych oraz niepublicznych przedszkolach mają obowiązkowo LUKSUSOWE WARUNKI OPIEKI. Gwarantuje to im rozporządzenie MEN Natomiast pozytywna opinia Sanepidu może być wydana, jeżeli lokal, w którym ma być prowadzone przedszkole, spełnia następujące warunki: powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie; wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m; jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje; podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych; w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym; w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C; jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą, bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że: jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40°C, dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci; jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci; jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej; jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie; pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane; meble są dostosowane do wymagań ergonomii; wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE; jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej; w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą; apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.  rozwiń