Egzamin gimnazjalny: 360 tys. gimnazjalistów sprawdza swoją wiedzę

Ponad 360 tys. uczniów III klas gimnazjów przystąpiło do egzaminu, który ma sprawdzić ich wiedzę humanistyczną.
Egzamin gimnazjalny: 360 tys. gimnazjalistów sprawdza swoją wiedzę
Ponad 360 tys. gimnazjalistów zdaje egzamin z wiedzy humanistycznej (Fot. fotolia)

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Potem nastąpi przerwa do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z języka polskiego. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Czytaj też: Egzamin gimnazjalny

Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie będą pisać 19 kwietnia. Będzie składał się z dwóch bloków. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim – zadania z matematyki.

Egzamin z języka obcego przeprowadzony zostanie 20 kwietnia na dwóch poziomach: podstawowym – obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów – i rozszerzonym – dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Czytaj też: Egzamin gimnazjalny to pierwszy stopień do realizacji celów

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki odesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymają oni w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (24 czerwca br.).

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

!!!!!!!!!PILNE!!!!!!!!!!!!
MAM A R K U S Z E e g z a m i n u G I M N A Z J A L N E G O 2016!!!
PISAĆ!!!! egzamin2016gimnazjalny@gmail.com
MATEMATYKA, PRZYRODNICZE, ANGIELSKI!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PEWNIAK!!!! 100%

egzamin 2016, 2016-04-18 10:07:17 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU