PARTNER PORTALU
  • BGK

Elektroniczne wzory formularzy: finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2015 roku

  • bad    13 marca 2015 - 15:31
Elektroniczne wzory formularzy: finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2015 roku
Elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2015 roku. Fot. MEN

Dyrektor szkoły przekazuje jednostce samorządu terytorialnego informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej. Publikujemy wzory formularzy.
Zgodnie z art. 22af ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej.

Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej ww. informacje wraz z wnioskiem o udzielenie tej dotacji.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902) określa:

* sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej (w 2015 r. – załącznik nr 2 do obecnie obowiązującego rozporządzenia),

* wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (załącznik nr 3 do obecnie obowiązującego rozporządzenia).

Jednocześnie z dniem 31 marca 2015 r. planuje się wejście w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, które będzie określało dodatkowo dwa nowe wzory formularzy tj.:

* wzór informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów – załącznik nr 2a do rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia;

* wzór wniosku dla jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów– załącznik nr 5a do rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia.

Elektroniczne wzory formularzy:

Wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji na rok 2015,

Wniosek o udzielenie dotacji celowej,

Przykład wniosku o udzielenie dotacji szkole niepublicznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.