Europejskie szkolenia dla nauczycieli

Do 4 kwietnia nauczyciele biologii i chemii, którzy chcą prowadzić ciekawsze, bardziej interaktywne i praktyczne zajęcia, mogą aplikować o udział w specjalnych szkoleniach.
Po ukończeniu ich otrzymają profesjonalny sprzęt i narzędzia dydaktyczne do zajęć. Projekt doskonalenia zawodowego europejskich nauczycieli wykorzystujący metodę nauczania opartą na samodzielnym prowadzeniu badań oraz konstruktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów (Inquiry-Based Science Education – IBSE) prowadzą Fundacja Amgen we współpracy z organizacją European Schoolnet. Inicjatywa jest realizowana w Polsce, Niemczech, Irlandii i Francji.

W Polsce liderem projektu jest Warszawa (zabierz głos/oceń prezydenta), a partnerem realizującym projekt Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Do zgłaszania się zaproszeni są przede wszystkim nauczyciele z liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzący zajęcia z biologii i chemii. Możliwy jest też udział nauczycieli szczególnie zainteresowanych metodą IBSE z gimnazjów. Internetowa rejestracja prowadzona jest przez WCIES na www.wcies.edu.pl.

„Nowatorska metoda nauczania ISBE jest ukierunkowana na rozbudzanie aktywności intelektualnej uczniów, którzy osobiście uczestniczą w procesie badawczym. Nauczyciel stwarza w ten sposób warunki do wyzwolenia kreatywności, uczy analizować sytuację i interpretować otoczenie” – tłumaczy Urszula Poziomek doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

„O wartości tej metody stanowi jej uniwersalny charakter, wykraczający poza obszar nauk przyrodniczych. Uczniowie nabywają ważną umiejętność, niezbędną nie tylko w szkole, ale w późniejszym życiu zawodowym – uczą się twórczego rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia” – tak zalety IBSE wylicza Urszula Poziomek.

W projekcie ma wziąć udział 75 polskich nauczycieli chemii i biologii. Szkolenie w formie konferencji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych będzie realizowane w kwietniu 2012 r. Natomiast aż do października nauczyciele będą mogli za pomocą platformy e-lerningowej wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami szkoleń w innych krajach, a także prezentować przykłady implementacji rozwiązań metodycznych IBSE w praktyce szkolnej. Po ukończeniu warsztatów nauczyciele mają otrzymać profesjonalny sprzęt i narzędzia dydaktyczne, które pomogą im prowadzić zajęcia oparte na nowej metodzie.

European Schoolnet to organizacja zrzeszająca 30 ministerstw edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza innowacyjne rozwiązania edukacyjne o zasięgu ogólnoeuropejskim. Fundacja Amgen działa przy firmie biotechnologicznej Amgen.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

my już nie chcemy więcej szkoleń, jesteśmy już tak wyszkoleni, że żadnych szkoleń więcej

KOKOS, 2012-04-01 16:08:44 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE