PARTNER PORTALU
  • BGK

Fakty o sześciolatkach w szkołach

  • GK    25 października 2013 - 11:02
Fakty o sześciolatkach w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało opracowanie dotyczące przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków.
Według wyliczeń MEN od 2009 r. do gmin trafiło 1.953,2 mld zł z budżetu państwa, a 831,5 mln zł ze środków unijnych przeznaczono na realizację projektów.

- W związku z edukacją dzieci sześcioletnich od 2009 r. zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organy prowadzące otrzymały znaczne środki finansowe na wsparcie szkół podstawowych - przypomina MEN.

W 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe otrzymały z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 794 mln zł. Przekazanie tych środków jest związane ze wzrostem liczby uczniów w szkołach podstawowych o liczbę dzieci sześcioletnich, które już od 1 września 2013 r. rozpoczęły realizację obowiązku szkolnego.

Dodatkowo w 2013 r. na bezpośrednie wsparcie szkół i ich organów prowadzących przeznaczono około 831,5 mln zł ze środków unijnych, a na projekty systemowe, niepolegające na przekazaniu w sposób bezpośredni wsparcia finansowego do organów prowadzących przeznaczono kwotę około 328,8 mln.

W latach 2009-2012 z budżetu państwa na zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych przekazano kwotę 1.953,2 mln zł, z czego:

*1.448 mln zł z części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z edukacją szkolną 184 tys. dzieci sześcioletnich

*163,3 mln zł na bieżące remonty budynków szkół podstawowych z rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej

*48,9 mln zł na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

*293 mln zł na budowę lub modernizację szkolnych placów zabaw i doposażenie szkół w ramach rządowego programu Radosna szkoła.

W latach 2009-2012 ze środków programu rządowego Radosna szkoła wsparcie finansowe w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw otrzymało 12 159 szkół podstawowych (tj. 90 proc. wszystkich szkół).

Oznacza to, że z kolorowych i nowoczesnych miejsc zabaw korzysta obecnie 1 090 668 uczniów, w tym 28 680 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat. Ponadto do roku 2012 włącznie w ramach ww. programu do roku 2012 utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw przy 2 649 szkołach podstawowych.

Oznacza to, że z nowych lub zmodernizowanych placów zabaw na terenie całej Polski korzysta 318 587 uczniów, w tym 14 703 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku sześciu lat.

Poprawa infrastruktury szkolnej to ważny element przystosowania szkół do przyjęcia najmłodszych uczniów - krajobraz polskiej szkoły codziennie zmienia się na lepsze.

Jak informuje MEN, kontrole sanitarne potwierdzają przygotowanie szkół do pracy z młodszym dzieckiem.

W przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrolach bardzo dobrą lub dobrą ocenę stanu przygotowania szkoły podstawowej do obniżenia wieku otrzymało ponad 93 proc. skontrolowanych placówek.

Z raportu głównego inspektora sanitarnego za 2012 r. wynika również, że większość skontrolowanych szkół zapewniła uczniom właściwe, czyli bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. Podobnie jak w latach poprzednich, tylko niewielki odsetek budynków szkół (0,5 proc.) był w złym stanie techniczno-sanitarnym oraz higienicznym.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.