PARTNER PORTALU
  • BGK

Finansowanie oświaty do poprawki?

  • Włodek Kaleta    20 czerwca 2017 - 02:15
Finansowanie oświaty do poprawki?
Spotkanie minister edukacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego jeszcze przed ogłoszeniem gruntownej reformy oświaty (fot.:men.gov.pl)

Podczas spotkania 13 czerwca br. Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także korporacji samorządowych zaapelowali do MEN o odłożenie prac nad projektem ustawy o finansowaniu oświaty.
• Przedstawiciele ZNP poddali w wątpliwość cel posiedzenia. Według nich obrady nie mają sensu dopóki nie będą znane opinie o projekcie przesłanym do konsultacji społecznych.

• Związek krytycznie ocenił większość propozycji przedstawionych przez MEN.

• Samorządowcy chcieliby, aby zmiany reguł finansowania oświaty wprowadzać wtedy, kiedy reforma edukacji okrzepnie i znane będą jej rzeczywiste koszty.

 – Zapytaliśmy panią minister jaki jest sens spotkania, skoro projekt ustawy o finansowaniu oświaty, w tym nowelizacji Karty Nauczyciela, jest w konsultacjach społecznych? O czym mielibyśmy rozmawiać? Minister Zalewska złamała tym samym swoje zarządzenie z 3 listopada 2016 r., które mówi wprost, że „zespół wypracuje projekt”; a zespół nic takiego nie wypracował – opowiada w rozmowie z PortalSamorzadowy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. - Dlatego wnioskowaliśmy o wstrzymanie prac nad projektem, proponując jednocześnie, aby po 17 czerwca, kiedy przyjdą opinie podmiotów konsultujących, członkowie zespołu zapoznali się z nimi i opracowali wspólne stanowisko, zanim projekt trafi do ustaleń międzyresortowych i rządowi. W podobnym duchu wypowiedział się przedstawiciel samorządu.  

Baszczyński podkreśla, że wiele z rozwiązań zawartych w projekcie nie było nawet przedmiotem rozmowy podczas pracy zespołu.

Według MEN konsultacje społeczne projektu ustawy będą trwały do 30 czerwca. Potem będzie można mówić o nowych rozwiązaniach.

- Na razie nie ma co mówić o szczegółach. Trwają prace nad projektem. Wiadomo, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zweryfikowania i stworzenia spójnych przepisów w tym zakresie – mówi Robert Warwas z PiS, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. - W projekcie ustawy planuje się uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie naliczania dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne oraz udzielania dotacji z budżetów JST dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, czasu pracy nauczycieli ich awansu zawodowego oraz urlopów. 

Projekt ustawy jest autorskim projektem MEN

ZNP krytycznie ocenił większość propozycji przedstawionych przez MEN, w szczególności ustalenia projektu ustawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, urlopów, w tym dla podratowania zdrowia oraz niektórych dodatków, które mają być „utrącone”.

- Po raz kolejny okazało się, że MEN pozostaje w daleko posuniętej rozbieżności co do zgodności słów z czynami, składanymi deklaracjami, a możliwością ich realizacji. Pani minister po raz kolejny powiedziała nieprawdę, po raz kolejny obiecała coś czego nie może spełnić – informuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podaje przykład deklaracji minister Zalewskiej, że każdy nauczyciel będzie miał miejsce pracy, nikt nie będzie odczuwał negatywnych skutków bezrobocia. Tymczasem z wyliczeń ZNP wynika, że już obecnie ok. 20 tys. osób stoi przez widmem utraty pracy, ponieważ rozwiązano bądź nie podpisano z nimi umowy, albo też pracują na cząstkach etatu.×
KOMENTARZE (1)

  • szoł, 2017-06-20 14:00:35

    Na gwałt trzeba szukać pieniędzy bo na fanberie pislamistów nie wystarcza.