PARTNER PORTALU
 • BGK

Gdańsk: przekazanie szkoły niepublicznemu podmiotowi z naruszeniem prawa

 • aw/PAP    21 października 2015 - 19:32
Gdańsk: przekazanie szkoły niepublicznemu podmiotowi z naruszeniem prawa

fot.fotolia

Zarządzenie prezydenta Gdańska z grudnia 2013 r. dotyczące wyboru prywatnego zarządcy nowej szkoły podstawowej, powstałej w dzielnicy Kokoszki, wydane zostało z naruszeniem prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. To może mieć wpływ na przekazywanie szkół zewnętrznym podmiotom w całej Polsce.
Skargę na ten tryb prowadzenia szkoły publicznej złożyła Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.

W sierpniu 2014 r. WSA oddalił wniosek "S" uznając, że związek zawodowy nie jest uprawniony do wniesienia skargi w tej sprawie. 19 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że "Solidarność" ma tzw. interes prawny, uchylił wyrok WSA w Gdańsku oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Obiekt szkolny to nie lokal użytkowy do wynajęcia

W uzasadnieniu środowego (21 października) postanowienia sędzia Dorota Jadwiszczok powiedziała m.in., że sprzeczne z przepisami prawa było m.in. uznanie przez władze Gdańska obiektu szkolnego jako lokalu użytkowego do wynajęcia.

"Nie idzie w tym zarządzeniu prezydenta Gdańska o wynajem lokalu użytkowego. Ten zespół budynków szkolnych, składający się m.in. z sali gimnastycznej, z całą pewnością nie pasuje do definicji lokalu użytkowego, opisanego w uchwale Rady Miasta Gdańska" - podkreślił WSA.

Według sądu, w procesie podejmowania decyzji o przekazaniu zarządzania szkołą niepublicznemu podmiotowi zabrakło też opinii związków zawodowych.

Nie jest respektowana Karta Nauczyciela

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Gdańsku Bożena Brauer powiedziała , że przekazanie podmiotowi niepublicznemu to forma prywatyzacji publicznej oświaty. Dodała, że w placówce nie jest respektowana Karta Nauczyciela, a nauczyciele są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy.

Wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty dopuszcza wprawdzie przekazanie szkoły podmiotom prywatnym i niepublicznym, ale tylko liczącej do 70 uczniów.

"To precedensowa decyzja sądu, bo jak donoszą media, interesują się tym inne samorządy w Polsce, które być może chciałyby skorzystać z +nowego+ sposobu prywatyzacji-komercjalizacji szkół" - dodała Brauer.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk powiedział, że miasto poczeka teraz na pisemne uzasadnienie decyzji sądu.

"Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jesteśmy w tej kwestii pionierami w Polsce. Już trzeci skład sądu się tym zajmuje. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ rzeczywiście prawo oświatowe i samorządowe na styku nie jest ze sobą spójne. My jesteśmy przekonani, że wszystko zostało dokonane w granicach prawa" - ocenił Kowalczuk.

Prokuratura umorzyła postępowanie

Sprawą szkoły w Kokoszkach zajmowała się już prokuratura na wniosek działaczy SLD oraz posła PiS Andrzeja Jaworskiego.

W marcu 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie dopatrzyła się złamania prawa i umorzyła śledztwo, w którym badała, czy prezydent miasta nie przekroczył swoich uprawnień przy ogłoszeniu konkursu i wyborze prywatnego zarządcy nowej szkoły.KOMENTARZE (4)

 • Alka, 2015-10-26 22:25:24

  Do Aneta B.: Nie wiem na czym polega bezprawie w działaniach Gdańska - być może niedopełniona została jakaś procedura lub wynajęto budynki z naruszeniem prawa, ale o tym zdecyduje sąd. Miasto miało prawo ogłosić konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego - prowadzenie sz...koły - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest to takie samo zadanie publiczne jak wiele innych, przekazanych już dawno i prawie w całości, np ochrona zdrowia - przychodnie, szpitale, stomatologia (chyba też dziedzina strategiczna ?). Ostatnie zmiany w ustawie o systemie oświaty wręcz nakazują samorządom ogłaszanie takich konkursów dla podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne, jeśli samorząd nie zapewnia odpowiedniej liczby miejsc w swoich przedszkolach. Racjonalizacja kosztów oświaty rzeczywiście opiera się na urynkowieniu zawodu nauczyciela, co jest oczywiste dla wszystkich, którzy wiedzą, że średnio 80% kosztów to wynagrodzenia nauczycieli. Konieczne jest odejście od Karty Nauczyciela w całym kraju, we wszystkich szkołach, bez względu na rodzaj organu prowadzącego. Reliktem jest płacenie wynagrodzenia bez związku z ilością i jakością świadczonej pracy. To tylko kwestia czasu.  rozwiń
 • Aneta B., 2015-10-22 23:31:12

  Do A. Kozińska z FIO: Jeżeli FIO popiera BEZPRAWNE działania władz Gdańska to gratuluję. Samorządy przejęły prowadzenie szkół na podstawie przepisów prawa, a w Gdańsku chciano to prawo ominąć. A swoją drogą fakt prowadzenia szkoły przez organizację pozarządową wcale nie oznacza automatycznie, że ...jest to szkoła o wyższym poziomie edukacyjnym. I jeszcze jedno- jeżeli "racjonalizacja kosztów oświaty" polega na obcinaniu pensji pracownikom, a do tego to się sprowadza najczęściej- to gratuluję w dwójnasób. I na koniec pytanie retoryczne: czy państwo służy tylko do ściągania podatków od obywateli? Edukacja, tak jak kilka innych dziedzin strategicznych, powinna być zadaniem państwa, a nie stowarzyszeń, które powstają i znikają. I co wtedy ze szkołami prowadzonymi przez takie rozwiązywane stowarzyszenia?  rozwiń
 • A. Kozińska z FIO, 2015-10-22 20:16:50

  To nie prywatyzacja, tylko uspołecznienie i dalsza decentralizacja zarządzania oświatą. Tak jak samorządy przejęły prowadzenie szkół od państwa, tak teraz przejmują organizacje pozarządowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice uczniów założyli stowarzyszenie i przejęli prowadzenie szkoły od fun...dacji. Takie rozwiązanie byłoby jeszcze lepsze, niż zewnętrzna fundacja. Służy podwyższeniu jakości edukacji. Szkoła jest publiczna, czyli bezpłatna. I służy racjonalizacji kosztów oświaty. W ten sposób eliminowana jest Karta Nauczyciela, która doprowadziła do likwidacji 5 tyś. szkół w ciągu 15 lat i blokuje zmiany w oświacie. Czas na zmiany w oświacie, które służą lepszej jakości edukacji.  rozwiń